Tartışma:Eski Osmanlı topraklarında şu an bulunan devletler listesi

Tartışma ekle
Aktif tartışmalar
Lütfen VPBanner şablonu yerine Tartışma şablonunun |proje= parametresini kullanınız.

konu başlığı "Eski Osmanlı ,," bu şekliyle neyi amaçlamaktadır !?

  • eski osmanlıdan sonra, yeni osmanlı mı geliyor, imasındasınız !? (78.185.228.24 07:17, 12 Şubat 2012 (UTC))


59.Mali (300 yıl) Osmanlı adı: Gat kazası Gat Mali'nin mi? Libya'nın mı? Şehridir. Lütfen... Kadirozbey 18:37, 3 Mart 2007 (UTC) Kadirozbey

60.Senegal (300 yıl)

Senegal'de elçiliğimiz dahi 1909 yılında kurulmuş. Bu görevi de Osmanlı adına Fransız Tüccarı Georges WIDAL yerine getirmiştir. 1914 yılında Wıdal'ın yerine yien bir Fransız olan Paul BANCAL konsolosluk görevini yürütmüştür. İş bu halde Senegal 300 yıl yazılması ilginçtir. (Kaynak olarak Ahmet Kava, Afrika s.151-155) Kadirozbey 11:27, 4 Mart 2007 (UTC) Kadirozbey

Başlık nasıl değiştirilir?Düzenle

Bu maddenin başlığında hata var. Şu halinde şu an ayrı olacak. Ayrıca doğru ifade şöyle olur: Osmanlı'nın kaybettiği topraklarda kurulan devletler.

Osmanlı Vilayetleri Nasıl Elden Çıktı?Düzenle

Bağdat: 1917 İngiltere (862) Basra: 1914 İngiltere Beyrut: 1918 Fransa Bosna Hersek: 1908 Avusturya-Macaristan Bulgaristan: 1908 Bulgaristan bağ. Cezayir: 1830 Fransa Cezayir Bahri Sefidi: 1911 İtalya, 1912 Yunanistan (adalar) Doğu Rumeli: 1908 Bulgaristan Girit: 1913 Yunanistan Halep: 1918 Suriye Hicaz: 1916 ve 1919 bağ. İşkodra: 1913 Yunanistan Kosova: 1913 bağ. Kudüs: 1917 İngiltere (401) Lübnan: 1918 İngiltere Manastır: 1912 Sırbistan (540) Mısır: 1914 İngiltere Musul: 1918 İngiltere (402) Selanik: 1912 Yunanistan Sisam: 1913 Yunanistan Suriye: 1918 bağ. (402) Trablusgarp: 1911 İtalya (360) Tunus: 1881 Fransa Yanya: 1913 Yunanistan Yemen: 1918 bağ. (Bu tabloda topraklarımızın elden çıkış tarihi, hangi emperyalist ülkenin eline geçtiği ve o toprakların kaç yıl Osmanlı'da bulunduğu görülmektedir.

Bir sorum olacakti Lehistan yani Polonya nasil osmanli himayesine girmistir avrupa kaynaklari böyle biseyden hic bahsetmiyor

Lehistan TamamDüzenle

Lehistan Ve Ukrayna kısa süre siyasi olarak Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Fakat Afrika hatalarla dolu...

Avrupa'daki SınırlarDüzenle

Lehistan Krallığı 1600lü yıllarda Belarus, Litvanya, Letonya ve Polonya'yı kapsayan bir alanda kurulmuştur. Osmanlı İmparatorluğu 30 yıl, Lehistan kralını tayin etmiştir. Bu Lehistan krallığının Osmanlı'ya tabi olması anlamına gelir. Polonya kaynakları da bunu böyle anlatmaktadır. Kaldı ki Osmanlı Tarih kitaplarında da ve hatta ders kitaplarında Baltık denizine kadar ulaşıldığı açık cümlelerle belirtilmektedir. Ukrayna ve Moldova'nın 300 yıllık Osmanlı toprağı olması tartışılmaz bile. Meşhur Uyvar Kalesi, Slovakya topraklarındadır ve çeyrek yüzyıl Osmanlı toprağı olmuştur.--Orijinnal 06:49, 21 Haziran 2007 (UTC)yasinzeytun...


Listeyi degistirene tebrikler, ama maalesef Makedonya unutulmus...--TEG, 3 nisan 2008


Liste tamamlandi !!!Düzenle

Bu Listeyi tamamlayayim dedim, insallah hata yoktur, hata bulan lütfen bildirsin --TEG, 22 mayis 2008, 23:33

şu maddeye bakarsanız sevinirimDüzenle

Osmanlı Devleti memleketleri listesi maddesinde biraz daha farklı anlatılmış.bu konuya açıklık getirilirse sevinirim!

Katar var mı yok mu? Katar'ın ingilizce sayfasında Osmanlı geçiyordu.--Buğrakara 11:27, 28 Ekim 2008 (UTC)

1871'de Katar emirinin daveti üzerine Katar'a Osmanlı askeri yerleşmiş ve El Sani ailesi Osmanlı kaymakamı olarak görev yapmaya başlamıştır. Fakat Osmanli hakimiyeti hem pek etkili olmamış, hem de kısa sürmüştür. Bu listeye daha çok Osmanlinin klasik döneminde fethettigi yerler kaydedilmiştir. Örneğin, 19.yüzyılda Sudan da resmî olarak Osmanlı'ya bağlanmıştır ama orada fiilen gücü yoktu. Listeye bu tür toprakları da alip almayacagimizi tartisabiliriz... TEG 18:50, 28 ekim 2008

şu maddeye bakarsanız sevinirim'e cevapDüzenle

Katar 1871-1913 arasında resmen Osmanlı toprağı olmuştur. El-Sani ailesinin daveti üzerine gelen Osmanlı, Mithat Paşa'nın Basra Valiliği döneminde Kuveyt'ten Katar'a kadar olan toprakları ilhak etmiş, bugün Suudi Arabistan'da yeralan Katif ve Hofuf'un yanısıra, Katar'ın başkenti Doha ve bugün ABD üssüne evsahipliği yapan al-Udaid'da garnizonlar kurmuştur. Temmuz 1913'te imzalanan İngiliz-Osmanlı Anlaşması ile Arap yarımadası'ndaki İngiliz-Osmanlı sınırı belirlenmiş, Katar İngiliz himayesine girmiştir. Bu konudaki en önemli eserler Zekeriya Kurşun'un Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan "Basra Körfezinde Osmanlı - İngiliz Çekişmeleri: Katar'da Osmanlılar 1871-1916" ve Frederick Anscombe'nin "The Ottoman Gulf: Creation of Kuwait, Saudi Arabia and Qatar" adlı kitaplardır. Katar ile Bahreyn arasındaki zengin yeraltı kaynaklarına sahip "Zubara Adaları" ihtilafının başlangıcı da Osmanlıların adıgeçen adaları Katar'a bağlamalarıyla başlamıştır.


Osmanlı tarihinin kıyılarından ufuklarınaDüzenle

Listeye eklenen bilgiler doğrudur. Kim yapmışsa eline sağlık. Eski liste abartı ve yanlışlarla doluydu, şimdi giderek mükemmele yaklaşıyor. Eklenenlerle ilgili olarak ise: Çad ve Nijer: Ahmet Kavas'ın Osmanlı ve Fransız resmi kaynaklarını inceleyerek kaleme aldığı "Büyük Sahra’da Gat Kazasının Kurulması ve Osmanlı Tevarik Münasebetleri" ve "Osmanlı-Tîbû Münasebetleri: Büyük Sahra’da Reşâde (Çad) ve Kavar (Nijer) Kazalarının Kurulması" adlı makaleleri bu konunun ayrıntılarını ortaya koymakta olup, sözkonusu makalelere internette de ulaşabilmek mümkündür. Ayrıca Abdurrahman Çaycı'nın Türk Tarih Kurumu'nca yayımlanan "Büyük Sahra'da Türk-Fransız Rekabeti 1858-1911" adlı eseri ve Büyükelçi Numan Hazar'ın "Küreselleşme Sürecinde Afrika ve Türkiye-Afrika İlişkileri" adlı çalışması da bu alandaki literatürde önemli yer tutar. Osmanlı salnamelerinde de buralara atanan kaymakamların aldıkları maaşlardan, ayda kaç ticaret kervanı geçtiğine kadar detaylı malumat da mevcutur. Fransız kaynaklarında ise bu konu belki de daha geniş yer bulmuştur: Jean-Louis Triaud'un "La Légende Noire de la Sanûssiya", Mali Ulusal arşivlerindeki Fransız döneminden kalma "Les Turcs au Tibesti et au Fezzan", Rouard de Card'ın "La France et la Turquie dans le Sahara orientale" ve Fransız Ulusal Arşivi'nde yeralan "Activités turques dans l'hinterland tripolitain" bu konudaki ana eserleri teşkil eder. Fransa ve Osmanlı Devleti arasındaki diplomatik yazışmalar da bu halkayı tamamlar. Nihayet, Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal ederken bu bölgenin Osmanlı'nın Basra vilayetinin bir kazası olduğu argümanını kullanmasına benzer şekilde, Libya lideri Muammer Kaddafi de 1979 yılında Çad'a savaş açarken Çad'ın kuzeyindeki Ennedi, Tibesti ve Borku bölgelerinin Osmanlı'nın Fizan Sancağı'na bağlı olduğunu da öne sürmüştür. 1983 yılında Libya ve Çad arasındaki sınır ihtilafını ele alan Uluslararası Adalet Divanı'nın tutanaklarında da konu hakkında geniş bilgi bulunmaktadır.

Osmanlı tarihinin kıyılarından ufuklarına - IIDüzenle

Kenya: Bu konudaki literatür ise zengindir. Osmanlıların, Portekiz egemenliğindeki yerel sultanların talebi üzerine 1584'te Doğu Afrika'daki Mogadişu, Ampaza, Brava, Cumbo, Kismayu, Lamu, Faza, Pate, Kilifi ve Mombasa'yı Portekizlilerden aldığı, bir tek Malindi'ye boyun eğdiremediği, 1589 yılında da Portekiz donanmasına yenilerek bölgeden çekildiği Fernand Braudel'in "Akdeniz" ve Halil İnalcık'ın "The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300-1600" adlı eserlerinde mevcuttur. Öte yandan, Giancarlo Casale'nin "A Caliph, a Canal, ant twenty thousand Cannibals: Global Politics in the 1580s", Michael Pearson'un "Port Cities and Intruders: The Swahili Coast , India and Portugal in the Early Modern Era" ve Portekizli Diogo do Couto'nun "Da Asia" adlı makaleleri tüm bu seferleri ve fetihleri ayrıntılarıyla inceler.

Osmanlı tarihinin kıyılarından ufuklarına - IIIDüzenle

Uganda ve Etyopya: Bilindiği üzere Sultan Abdülmecid 24 Mayıs 1841 günü Mısır fermanını yayınlatmıştır. Fermana göre Mısır, Osmanlı padişahı tarafından tayin edilen Kavalalı mensuplarınca idare edilecek bir Hıdivliğe dönüşmüştür. 1882'de İngilizlerce işgalinden sonra da fiilen olmasa da "hukuken" Osmanlı toprağı sayılmış, 1914'te İngiltere tarafından bu hukuki bağ da koparılmıştır. Lozan Anlaşması'nın 17. Maddesi "Türkiye'nin Mısır ve Sudan üzerindeki bütün haklarından ve sıfatlarından vazgeçişi, 5 Kasım 1914 tarihinden başlayarak yürürlüğe girmiş olacaktır." hükmünü amirdir. 1841-1882 arasında hala fiilen Osmanlı toprağı olan Mısır Arap ve Türk askerlerden oluşan ordusuyla 1872-82 arasında Somali kıyılarını, Uganda'yı (Masindi, Foweira, Mruli, Unyoro'da Türk bayrağının dalgalandığı garnizonlar kurulmuştur), Etyopya'daki Harar Emirliği'ni, Kordofan ve Darfur dahil tüm Sudan'ı Türk egemenliğine sokmuştur. Türk egemnliğindeki Habeş eyaleti de (Bugünkü Eritre) 1875'te Osmanlılar tarafından mali sebeplerden ötürü Mısır Hıdivliği'ne bırakılmıştır. Mısır'ın kendisinin 1882'de işgal altına girmesiyle bu eyaletler de kaybedilmiştir. Bu alandaki literatür olabildiğince geniştir ve internet üzerinden de ulaşılabilmektedir. En ayrıntılı eser ise Uganda seferine komuta eden Samuel Baker'ın (Baker Paşa) kaleme aldığı "Ismalia a Narrative of the Expedition to Central Africa for the Supression of the Slave Trade" adlı kitaptır.

20 yada 24 milyon km²Düzenle

Bircok Türk kaynaklarinda (mesela Ahmet Akgündüz, Bilinmeyen Osmanli) Osmanli devletinin 1590'li yillarda ulastigi en yüksek yüzölcümünün 19.902.191 km² oldugu söyleniyor. Bu rakamda himaye bölgeleri, yani Avrupa'da Lehistan ve Afrika'da Fas dahildir. Peki internette Osmanli'nin bu yüzölcümünü gösteren detayli ve güvenilir bir harita bulunuyor mu acaba? Ben cok yerde aradim ve sürekli bu 20 milyon rakamini buldum, ama hic bir yerde haritasi bulunmuyor. www.osmanli700.gen.tr/album/harita01.html sayfasinda bulunan haritalar detayinda yanlislarla dolu ve berbat yapilmis. Benim daha cok bilmek istedigim Afrika'daki güney siniri.

Peki 24 milyon km² deyince Padisah adina hutbe okunulan bölgeler ve Osmanlinin yardim gönderme ve himaye fermanlari ile iliski kurulmus diger ülkeler hesaba katiliyor. Buna güney-dogu Asya adalari (Malezya-Endonezya) bir örnekmis. Peki bu adalarin müslüman bölgesi 2 milyon km² yi gecmiyor, yani 2 milyon km² daha eksik. Buna iliskin güvenilir haritalar hic yok mu?

Bu rakamlari ilk kez kimin ve ne zaman tesbit edip yayinladigini, bu rakamlara göre haritalari da bilen burda paylasirsa sevinirim.

Güney sınırlarını ben de arıyorum fakat doğru bir haritaya ulaşamıyorum. Üniversitelerimizde Binlerce tarih bölümü var ama Osmanlı'nın en geniş sınırı nedir? net bir harita veya kaynak yok. Bilimsel bir kaynak olmayabilir ama İhlas Yayınları'nın yayınladığı takvim arkalarında Osmanlının egemen olduğu ülkeler diye bir kısım vardı. İlk orada Uganda, Kenya vb. görmüştüm. Daha sonra araştırdım. Doğu kıyıları Mozambik'e kadar iniyor. Tanzanya ve Zanzibar ile Moputo da listeye dahil edilebilir. Zaten bu başlığın kökeni o takvim sayfasına dayanıyor. İlk oluşturulduğu tarihteki kısma bakarsan görebilirsin. --193.140.180.223 13:02, 12 Ocak 2009 (UTC)

Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiDüzenle

Türkiye Cumhuriyeti açısından KKTC resmi olarak tanınan bir devlettir. Bu sayfada ``de facto`` olarak gösterilmesi uygun değildir; bu ifadenin kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. --Murat, 20.01.2010

AÇE NEZAMAN OSMANLI EĞEMENLİĞİN GİRDİDüzenle

Yazdığına göre Açe Osmanlı eğemenliğine girmemiş yanlızca osmanlı bölgeye donanması ile yardım göndermiştir. bence bu sayfada yer almaması gerekmektedir. Ya da keşmir de listeye eklensin. Keşmirde padişah adına hutbe okutulup para basılmış ve osmanlı bayrağı dalgalanmıştır.

Seninki dogruDüzenle

Dogru söylüyon, kardeş. Hutbe okunmuşsa, Keşmir de eklenmesi gerekiyor. 1860-1870 yıllarda Dogu Türkistanda kurulmuş Yettişar Devleti (Yattishar davlati) de Osmanliya bagli oldugunu ilan etmiş. Bayragi da ayni Osmanli bayragi idi. Ama bunu siz bilmiyorsunuz, Türkiyeli türkler. Rusca anlıyanlar bakabilir: http://ru.wikipedia.org/wiki/Йеттишар User: Atamurat 14:11, 20 April 2010 (UTC)

etikDüzenle

bilimsel yayınlarda bu biçimde konuşulamaz

"Eski Osmanlı topraklarında şu an bulunan devletler listesi" sayfasına geri dön.