Tartışma:Allah

Konu ekle
Aktif tartışmalar
Tartışma arşivi: Arşiv 1

Allah-Tanrı Ayrımı

Allah tanrı değildir. Bunu İslamın en önemli desturlarından olan La ilahe illallah sözü gayet açık ve net bir şekilde açıklamaktadır. Öyle ki bu söz anlam olarak aynen şu şekildedir 'İlah yoktur, ancak Allah vardır. O sebeple metindeki o kısmın düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmem haksız mıyım?Apolas Lermi 18:04, 24 Haziran 2009 (UTC)

Bence tam tersinin yapılması gerekir: Allah ve Tanrı maddeleri birleştirilmeli. Sonuçta Allah, Tanrı adının Arapçasıdır. Şu an bu madde sadece İslam bakış açısından Allah kavramına bakıyor, sanki Arap ülkelerinde Hıristiyanlar Allah demiyormuş. Ayrıca Kutsal Kitap'ın eski Türkçe çevirisinde (Kitabı Mukaddes) de Tanrı değil Allah adı kullanılıyor. --Benne 21:34, 24 Haziran 2009 (UTC)

Tanrı kelimesi ilah kelimesinin karşılığıdır. Oysaki Allah belirli bir ilahtır. Yani Allah bir ilahtır ama özel bir ismi vardır. Ayrıca yanlış bir çeviri yapılmaktadır. Allah "bir" değildir. Allah sayılamaz ki sayma sayılarıyla ifade edilsin. Allah yaradılmışların hiç birine benzemez onlarla kıyas edilemez. Oysaki bir, iki, üç gibi sıfatlar yaratılmışlara hastır. Allah "Tek"tir. Tek olan sayıyla anlatılmaz. Tek olan şey 1 tane değildir. 2 tane değildir ki.

 • Merhabalar,
 • Allah, "Tanrı" adının Arapçası değildir. "Allah" İslam öncesi Arap kültüründe bile belirli bir "Tanrı"yı anlatmak için kullanılıyordu; yani politeistik antik Araplar diğer tanrılarına hükmeden, en güçlü ve en soyut tanrı olarak "Allah" diye adlandırdıkları bir tanrıya taparlardı. Nitekim genel olarak "tanrı" anlamında kullanılan sözcük "ilah"tır. Bununla birlikte İslam kültürünün Doğu'da, Türkleri de kapsayacak şekilde, baskın ve yaygın hale gelmesi sonucu, Müslümanlar genel olarak "Tanrı" kavramını "Allah" ile özdeşleştirmiş ve "Tanrı" anlamında "Allah"ı kullanmaya başlamışlardır. Buna etki eden sebeplerden bir diğeri de İslam dininde Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinin Tanrısının İslam'ın Tanrısı ile aynı Tanrı olduğuna olan inançtır (karşıtı söz konusu değildir). Çağdaş misyoner dilinde de buradan yola çıkarak zaman zaman Allah lafzının kullanıldığı olur, bununla birlikte bu doğru bir kullanım değildir ve resmî, saygın çevirilerde bunu bulamazsınız.
 • Sonuçta bugün Türkçede Allah ismi "Tanrı" yerine kullanılıyor mu? Evet; fakat bu bir galat-ı meşhûr. Terminoloji açısından bir hata; "Allah" İslam dininin monoteistik Tanrısının özel adıdır. "Tanrı" (monoteistik) veya "tanrı" (politeistik) anlamında değildir; her ne kadar Müslüman olan kişi için "Tanrı" (monoteistik) olsa da. Bir de işin şurası var: Vikipedi'de bir konu kayda değerse kendisine ayrı bir maddesi olabilir. "Allah" yani Müslümanların monoteistik Tanrısı da kayda değer olduğu için, zaten ayrı bir maddede olması beklenir - yani Tanrı maddesi ile birleşik olsa idi ayrılması gerekecekti. Nitekim monoteistik tanrı anlayışını anlatan bir Tanrı maddemiz var. Bu tip durumlarda Vikipedi'de ilgili maddelerin başlarına açıklama konur. Ben de bu uygulamayı bu madde için gerçekleştirdim ve olası yanlış anlamalar için başa not düştüm. Teşekkürler, iyi çalışmalar... - - noumenon Θ mesaj 22:03, 24 Haziran 2009 (UTC)
 • Türkçe'de Allah sıfatı için İlah kelimesi kullanılır. Tanrı sadece bir uzmanlık rutbesidir. Örn. : Loki - Ateş Tanrı'sı, Odin - Savaş Tanrı'sı gibi. Dolayısıyla İlah ile Tanrı sıfatlarının birbiriyle bağdaştırılmaması gerekir. Eğer müslümansanız, bunu öğrenmenize rağmen hala Allah'a Tanrı diyorsanız günaha girebilirsiniz. Tanrı sıfatına bir insanda sahip olabilir. Lakin tüm insanlar noksan sıfatlara sahip olduğu için (uyumak,acıkmak,yorgunluk vb.) Allah, Tanrı sıfatıyla bağdaştıralamaz. Çünkü Allah noksan sıfatlardan münezzehtir ve bu tüm müslümanlarca bilinir. Doğru olanı da budur. --78.188.18.210 00:17, 22 Ekim 2009 (UTC)
 • İyi günler! Kimileriniz Allah≠Tanrı diyor, kimileriniz ilah=tanrı diyor. "Allah" Arapların inanışlarında, "Tanrı" Türk inanışında "Acunda varolan her şeyin yaratıcısı ve buyurucusu olduğuna inanılan yüce varlık" olarak geçer. Ulusların geçmişlerine bakıldığında kullanımda ayrımlar görülür, çünkü iki ulus ve ikisinin ekini doğal olarak birbirinden farklıdır. Madde başlığının ve içeriğinin salt ümmetçi veya islamist bakış açısından arındırılması gereklidir. Yoğunlaşılan konu "İslamlık, Müslümanlık veya dinler" değil sözü ve özüyle "Allah" olmalıdır. İslamcı yaklaşım, Allah'ın alt-başlığında verilmelidir. 81.213.41.216 07:00, 8 Nisan 2014 (UTC)

Ben de tanrı ve Allah kavramlarının farklı olduğunu düşünüyorum, bu maddedeki tanrı ile ilgili bilgilerin silinmesi lazım. Chftmnr (mesaj) 18.33, 23 Mayıs 2021 (UTC)

الله /אלהי /ELH / ALLAH/ELAHİ/ELOHİM/eloha

KUR’AN-I KERİM’DE / الله ELİF ( ا ), LAM ( ل ), HE ( ه ) TEVRAT VE İNCİL DE / אלהי (ALEF (א), LAMET (ל) , HET (הי))

elh. arapcada ællah- aramca da ælah diye okunur. _im saygı ekidir. eski ahitteki orjinal ismi o güzel allahın hoşnut oldugu 1001 mana veren ismi nasıl da değiştiriyorlar . bu düpedüz Allaha lakap takmak olur. çünki tanrı kelimesi her çeşit putuda ifade eder. cok yazık müslümanların allahını da "tanrı" ismiyledeğiştirmeye calışıyorlar ama değiştiremeyecekler. ALLAH hükmünü kesin koydu. tevrat ve incil hz muhammedi saklayamıyor. incilde MUHAMMED. tevratta muhammed konularını izleyin. MHMD, HMD, PARAKLET, PRYKLYTOS, COMFORTER, MÜJDELEYİCİ. HEPSİ MUHAMMED TEVRATTA VE İNCİLDE VE ZEBURDA BUTUN DINLER ALLAHIN AMA HEP YOLDAN SAPTIRDILAR ADINI BILE DEGIŞTIRDILER TANRI KOYDULAR yaratıcının bildirdiği anlamlı isim allahtır. tanrı eski cahil insanların sanısıdır kutsal kitapta tanrı diye birsey yoktur orjinal dilde tabi. allahın adı tercume edılemez. bizimkilerde öyle. musa musadır isa isa jesus değildir . dini saptıranlardan olmayın. hak din ancak islamdır. gercekler cok yakında ortaya cıkıcak. --(gercek birgün mutlaka su yüzüne çıkacak... bakalım o zaman ne yapıcaksın?) 16:49, 28 Temmuz 2009 (UTC)

 • Selamlar. Öncelikle nezaketli olmanızı rica ederim. Allah dahil olmak üzere 99 isim (Esmaül hüsna) onun özel ismidir. Tanrı özel ismi değildir. Tanrı kelimesini şöyle açıklayabiliriz. Sanırım sizin adınız Gurhan ama aynı zamanda insansınız değil mi? Kabaca konuşabilen ve düşünebilen varlıklar insandır fakat özel isimleride vardır. Allah'da öyledir. Ama aynı zamanda Rab'dır (Elhamdü lillalahi RABBİL alemin.) Rab ise Türkçe'de Tanrı demektir. Tamamen bu şekildedir. Ayrıca burada saygılı olmanız gerekmektedir. Teşekkür ederim, iyi çalışmalar..--C. Jones msj 16:57, 28 Temmuz 2009 (UTC)
 • 'tanrı' ve 'allah' diye iki ayrı madde var. ya okumuyorsunuz, ya okuduğunuzu anlamıyorsunuz, ya da her 'tanrı' gördüğünüz yere bu cümleleri yazmak üzere şartlanmışsınız. burada olmayan şeyleri varmış gibi göstererek yorumlar yapmayınız. --ki bl 17:11, 28 Temmuz 2009 (UTC)

Tanrı diye bir madde olduğuna göre, Allah maddesinde neden tanrı ile ilgili bilgiler yer alıyor, mesela şu ifade "İbrahimî dinlerin kitaplarında Tanrı kişileştirilmiş bir yaratıcıdır. Birincil kişi olarak konuşur ve bazen insanların karşısına "insan görüntüsü" ile çıkar.[6]" Chftmnr (mesaj) 18.38, 23 Mayıs 2021 (UTC)

Hilal İlah (Hilal tanrısı)

Maddedeki şekli: (Etimoloji)

Dilbilimciler, sözcüğün kökünün İlah'tan (el-ilah) ya da (el-laha)dan gelmiş olabileceğini söylerler. Sami dillerinde "(En üst ilah) anlamına gelir" demişlerdir. Arapça ile akraba olan dillerde de ilah kelimesi benzer şekillerde seslendirilir; İbranice tanrı anlamına gelen Eloah אלה, Keldanice Alaha laha ya da Aramice ܐܠܗܐ Elāhā Süryanice ܐܠܗܐ Alāhā vb. Allah ismi arapça Elif, Lam, Lam ve He harfleriyle yazılır.

Allah sözcüğünün kökenine şu şekilde bakabiliriz: Al ve İlah olarak ikiye ayırdıktan sonra, ikinci kısım olan "ilah" ile ilgili kısım Sami dildeki kullanımı olan el-oah'ın bir diğer söylenişi olan il-oah'tan gelerek, il-ah şeklinde söylendiğini görülebilir. Yani bu kısım Allah sözcüğünün yalnızca "lah" ile ilgili kısmını açıklayan bir açıklamadır. Allah sözcüğünün ilk kısmı olan "Al" içinse bu geçerli olamaz. Gerek Arapçadaki "Al", gerekse İbranicedeki "El", İngilizcedeki "the" gibi bir harfi tarif değildir, bunun için farklı sözcükler vardır. Al sözcüğünü daha iyi anlayabilmek için Al-İlah sözcüğünü anlamak daha yardımcı olmaktadır. Al-İlah bu yöredeki bir Ay tanrısının adı olarak kullanılmaktaydı ve özellikle de Ay'ın Hilal biçimi bu tanrının adı ve sembolüydü. Bu açıdan bakıldığında Al sözcüğünün, Hilal sözcüğünün kısaltılmış biçimi olduğu görülebilir. Bu şekilde Al-İlah sözcüğünün açılımının da Hilal-İlah olduğu anlaşılır. Buna göre sözcükler uzun halleriyle ele alındığında bunların Hil-al-iloah, yani Hilal tanrısı şeklinde bir anlam kazandığı görülmektedir. --Hilallah 17:00, 4 Aralık 2009 (UTC)

Neye dayanarak bu bilgilerş verdiniz? Chftmnr (mesaj) 18.39, 23 Mayıs 2021 (UTC)

Baal İlah

Baal eski devirlerde bu ve başka adlarla yaygın olarak tapınılan bir tanrı olmuştur. Lucifer sözcüğü "Seherin Oğlu Heylel", yani Hilal (Heylel: Hilal ve Pentagram) sözcüğünden çevrilmiştir. Bu sözcük iki anlama birden sahiptir. Bir anlamıyla hilal, diğer anlamıyla yıldızdır (Pentagram). Lucifer'le kastedilen Şeytandır. Baal'ın diğer bir adı olan Tammuz güneş olarak yine Baal için kullanılır. Tammuz'un baş harfi olan T ise haç sembolü olarak ortaya konur. Bu şekilde Babil üçlü tanrılarından Sin (hilal), Şamaş (güneş) ve İştar (beş köşeli yıldız-pentagram) aslında aynı tek bir tanrıyı simgeler. Bu tanrı Babil'in baş tanrısı olan Marduk'tan gelen Baal'dir. --Hilallah 13:48, 8 Ocak 2010 (UTC)

Sayfanın İsmi "Tanrı" Olmalıdır

Allah ismi Arapça "ilah" kelimesinden türemiştir ve anlamı Tanrı'dır. Türkçe bir sayfa olduğu için Allah yerine Tanrı isminin kullanılması daha uygundur. Tarafsız olunması gerekirse dinin dili yoktur.

Tanrı, ilah kelimesinin karşılığıdır. Allah ismi özel isim olduğu için, nasıl ki bir insanın ismini başka dilde de aynı şekilde kullanıyorsak, çeviremeyiz. İlah, Allah'ın bir sıfatıdır, tıpkı Rab (veya Rabb) gibi. Eğer ilah veya tanrı, Allah ile eşanlamlı olsa idi, tanrıdan başka ilah yoktur gibi bir kelime-i tevhid sözkonusu olurdu ki bu da çok anlamsız olurdu.

Sayfa İslam dinindeki tanrıdan bahsediyor İslam dinindede tanrının adı Allahtır sayfanın adı gayet yerindedir İskender T. GÜVEN (mesaj) 10.03, 11 Kasım 2020 (UTC)

Sayfada, tanrı ile ilgili değil sadece Allah ile ilgili bilgilerin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Chftmnr (mesaj) 18.42, 23 Mayıs 2021 (UTC)

Tanrı sözcüğü, Allah sözcüğü ile eşdeğer değildir

Tanrı kelimesi, insanların, tapmaya değer gördükleri muhtelif tanımları içerir. "Allah" kelimesi ise, sadece Kuran'da belirlenmiş özelliklere sahip olan tapılacak varlığı tanımlar. Örnek olarak, "Yer tanrısı, gök tanrısı, aşk tanrısı" gibi ifadeler kullanılabilmesine rağmen, aynı değerleri ifade etmek için "Yer Allah'ı, gök Allah'ı" gibi tanımlar kullanıldığına rastlanmaz; kullanmayı düşünmek bile anlamsız ve komik kaçar. Ayrıca "Allah" kelimesinin Arapça olup olmadığı dil bilimcilerince henüz kesinleşmemiş, tartışmalı bir konudur. --M. Yalçın Yalhı ileti 00:29, 16 Ocak 2010 (UTC)

HiLaL <-> aLLaH

Allah sözcüğü anlaşıldığı kadarıyla hilalin sesli harfler olmadan tersten yazılışıdır ve adeta ayna görüntüsünü verir. Türkçedeki şekliyle:

 • H L L <-> L L H

Allah sözcüğünü oluşturan harfler aynı zamanda hilal sözcüğünü de oluştururlar. Hilal, Allah ve Hubal ile ilgili olarak gerçekte bunların bir simgesi olarak kullanılır. Aslında Hilal Hubal ilahının bir simgesidir. Ancak Allah sözcüğü, Hilal sözcüğünü Hubal sözcüğünden daha iyi bir şekilde simgelemektedir:

 • HiLaL <-> HuBaL
 • H L L <-> H B L

(ayna görüntüsü yok ve sessiz harfler uymaz)

 • HiLaL <-> aLLaH
 • H L L <-> L L H

(ayna görüntüsü var ve sessiz harfler uyar)

Hubal ise gerçekte Baal ilahıdır. Hilal çoğunlukla yanında Beşgenyıldız'la birlikte kullanılır. Miraç'la ilgili konu, aynı zamanda Hilal (Baal) ve Beşgenyıldız (İştar) ile ilgili bir konudur. --Hilallah 21:00, 22 Şubat 2010 (UTC)

Ay tanrısı El-İLah'ın, Hubal ile ilişkisi olsa gerek.95.7.140.209 05:24, 31 Ağustos 2011 (UTC)

Neye dayanarak bu bilgileri verdiniz? Chftmnr (mesaj) 18.39, 23 Mayıs 2021 (UTC)

Delil?

Lütfen dini inanç konulu bir başlıkta tarihi bir sözgeçimi haricinde "ispat"tan bahsetmeyiniz; "ispat" ilse bağlantılı tüm kısımların "önermeler" olarak değiştirilmesini uygun buluyorum.

Kategori

Tanrı eger bir müslüman kaynakta belirtiliyorsa kullanılmaz. Çünkü İslam tarihi başladıgında ALLAH kelimesinden başka 99 isim kullanılmış ve Tanrı kullanılmamıştır. Tanrı herkesin kullandıgı ortak dildir ama biz müslüman kaynakta kullanıyorsak yanlış yapıyoruz demektir.

ALLAH (CELLE CELALÜH'Ü) yerine tanrı denmesi hakkında.

bu maddelerin tarafsızca yazıldığı iddia ediliyor ama burada tarafsızlık yok.özellikle ALLAH,KUR’AN’I KERİM gibi dinle alakalı maddeleri okuduğumda Müslüman olamayan “Tarafların” (hristiyan,inaçsız v.s) yazılarını,alıntılarını,linklerini görüyorum.ayrıca bu taraflar tarafından çeşitli eleştiriler yapılmışsada bunlara karşı cevap hakkı tanınmamış,müslümanların cevaplarına hemen hemen hiç yer verilmemiş!ve dahada önemlisi bunlarda yalnız tarafsızlık problemi yok aynı zamanda bir çok yerde yanlış bilgi verme! bunları bir kaç örnek vererek açıklayalım.

1.Mesala ALLAH maddesinde şöyle bir ibare var.

İslâmiyet öncesi paganların inandığı papatya kralı olan Sin'in lakâbı Ay-İlâh'tan türeyen "Allah" isimli yaratıcının sembölü de Ay'dır.[kaynak belirtilmeli] Kur'ân-ı Kerîm'in Kamer suresinde de Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed'in Ay'ı ikiye böldüğüne yer verilmektedir.

papatya kralı hakkında hiçbir bilgi belge bulamadım.ayrıca alakasız bir ilişkilendirme yapılmış HAZRETİ MUHAMMED SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’İN ayı 2’ye bölmesi olayı ile bu kralın sembolü olan ay alakasızca ilişkilendirilmiş ve ALLAH ismi işte bu papatya kralının isminden türemiştir gibi acaip,iğreti,zorlama ve aslı olmayan bir iddiada bulunmuş bu makaleyi yazan.buradaki yanlış bilgilendirme kelimelerin ses benzerliğinden kaynaklanmaktadır.sözcüklerin aynı harflerden oluşuyor olması onların aynı kelimeler yada birbirinden türeyen kelimeler olduğu anlamına gelmez.mesala ingilizcede toy kelimesi oyuncak anlamındadır,eski türkçede toy kurultay,meclis,toplantı anlamına gelir,yeni türkçede toy yeni yetişen çocuk,genç manasında kullanılır.ama eski veya yeni türkçedeki toyla ingilizcedeki toy aynı kelimeler değildir.bu yüzden ALLAH kelimesinin papatya kralı ay-ilahla alakası yoktur.hatta türkçedeki birbirine benzyen kelimelerdede durum böyledir.mesala çiçek ismi olan gül ile (örnek:"gülleri koparmayınız")gülme fiilini işaret eden (örnek:"hadi biraz gül ağlama")aynı kelimeler değildir birbirlerindende türememişlerdir!

ayrıca CENAB’I ALLAH’IN isminin tanrı kelimesi ilede alakası yoktur.tanrı kelimesi tengriden türemiştir.ALLAH kelimesi ne ay-ilahtan nede hiçbir kelimeden türeme-miş kendine has bir kelimedir!bu konuda araştırma yapan Dil Alimleride şöyle söylüyorlar: ”Allah kelimesinin etimolojisi(kelimelerin kökenini araştıran bilim) üzerinde İslâm bilginleri, Arap dili uzmanları ve müsteşrikler tarafından farklı görüşler ileri sürülmüştür. Kelimenin herhangi bir kökten türemiş olmayıp sözlük mânası taşımadığı ve gerçek mâbudun özel adını teşkil ettiği, yahut sözlükte bir anlamı olsa bile gerçek mâbuda ad olunca bu anlamı kaybettiği genellikle benimsenmektedir”(Diyanet vakfı İslam Ansiklopedisi cilt: 2, sayfa: 471 Bekir Topaloğlu). benim size sağladığım bu kaynakta(Diyanet vakfı İslam Ansiklopedisi cilt: 2, sayfa: 471 Bekir Topaloğlu). aynı zamanda başka dil bilginlerinin görüşlerinede tarafsızca yer verilmektedir.sonuç olarak (HAZRETİ) ALLAH (CELLE CELALÜHÜ) kelimesinin başka bir dilden geldiğine yada başka bir kelimeden türediğine dair hiçbir kanıt yada belirrti olmadığını vurguluyor araştırmacılar.

2.denmişki "Allah" sözcüğü Türkçe'de bazı hâllerde "tanrı" anlamında da kullanılabilir.[özgün araştırma?] Bu genel anlam için lütfen Tanrı maddesine bakınız.


Allah kelimesi Türkçede dahi olsa,genel anlamda dahi olsa tanrı yerine kullanılamaz yada tanrı kelimesi Allah kelimesi yerine kullanılamaz.bu dil açısından bile olsa yanlış bir görüştür nedeni şudur. öncelikle Allah ve Rahman isminin CENAB’I ALLAH’IN kendisini kullarına tanıttığı özel ismi (ismi Hassı) olduğunu bilmemiz gerekir.(http://m.sorularlaislamiyet.com/index.php?oku=179735) bunun dışında CENAB’I ALLAH kendisini Esma-ül hüsna dediğimiz başka isim sıfatlar ilede tanıtmakdır.bunların içerisinde Rahîm (çok merhametli) Hâlık (mahlukatı var eden) Kâdir (herşey gücü yeten) Kahhâr(zulmedenleri cezalandıran,kahreden) gibi 99 isimle tanıtmaktadır ama bunların arasında tanrı yoktur!Tanrı ismini müslüman olmayan “Taraflar” kullansalarda bu kullanımın ne dil nede din açısından nede dünya çapında isimlerin kullanışı açısından tutarlı bir tarafı yoktur.dünya çapında özel isimlerin en doğru kullanım şekli olduğu gibi yazmak ve telaffuz etmektir.mesala yabancı dile ait bir isimden örnek vererek açıklayalım örneğin Isaac Newton ismini ele alalım.bu bilimadamını ne ile tanırsınız önadı Isaac ve soyadı Newton ile bu kişinin önadının yerine başka bir isim kullanmanız örneğin türk dilindeki bir ismi kullanmanızın imkanı varmıdır?yoktur mesala Bekir diyemezsiniz Ömer de diymezsiniz hatta dilimizdeki yakın bir ismi İshakı dahi kullana-mazsınız.bu durum soy adı (Newton) içinde geçelidir mesala Türkçedeki soy isimlerinden olan Nacar yada Nalbantoğlu da demeniz mümkün değildir.siz Isaac Newtona ishak Nacarmı diyorsunuzki CENAB’I ALLAH için tanrıda denilebilir diyorsunuz?.Isaac Newton yerine İshak Nacar denilemediği gibi CENAB’I ALLAH’IN kendisini tanıttığı 2 özel isim(ALLAH,RAHMAN) veya Esma-i hüsnasındaki bir çok isminin dışında isimlerle nitelenebileceğini her kim söylerse söylesin(CENAB’I ALLAH kendisini bu kadar isim ve sıfatla tanıtıyorken) bu tutum yanlış,gereksiz ve hatta “taraflı” olacaktır. verdiğiniz bilgi her nekadar doğru zannedilse bile,bazı tarafların (yanlış düşüncelerinden kaynaklansa bile) yanlıştır.diğer ilah tanımları CENAB’I ALLAH’I işaret etmez!.(CENAB’I ALLAH’IN en güzel isimler diye nitelendirdiği sıfat isimlere Esma-ü Hüsna denir)

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

De ki: "(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur." (İsrâ Sûresi 110.ayet)

“O Allah ki, Hâlık’tır, Bâri’dir, Musavvir’dir. En güzel isimler O’nundur.” (Haşr-24 ayet) (http://kuran.diyanet.gov.tr / sorularlarla islamiyet) 3.buna benzer yanlış bilgiler dini bir çok maddede bulunmaktadır.ayrıca vikipedia yazıla tarafsız olmalıdır dediği halde hali hazırda bulunan içerikler tarafsızda değildir! çünkü bu maddelerde yapılan yanlış iddia ve eleştirilerde müslümanların cevaplarına yer verilme-miştir.bu yüzden tarafsızlıktan bahsedebilmek mümkün değildir. teşekkürler.

Her ne kadar inanan sayısı fazla olsa da Allah İslam Dini'nin Tanrısıdır. Yani bir Tanrıdır. Madde hakkındaki diğer sıkıntılarınız için zaten sizden önce [kaynak belirtilmeli] etiketi kullanılarak sıkıntı dile getirilmiş. Lütfen kaynaklarınızı ve bilgilerinizi daha düzenli hale getirip sunun veya maddeye Vikipedi Kuralları çerçevesinde ekleyin. VP:KG, VP:BEK gibi bağlantılar kullanışlı olabilir.Ayrıntılı Bilgi mesaj 21:42, 1 Mart 2014 (UTC)
 • İyi günler! "Allah" Arapların inanışlarında (sadece Müslümanların değil), "Tanrı" Türk inanışında "Acunda varolan her şeyin yaratıcısı ve buyurucusu olduğuna inanılan yüce varlık" olarak geçer. Ulusların geçmişlerine bakıldığında kullanımda ayrımlar görülür, çünkü iki ulus ve ikisinin ekini doğal olarak birbirinden farklıdır. Madde başlığının ve içeriğinin salt ümmetçi veya islamist bakış açısından arındırılması gereklidir. Yoğunlaşılan konu "İslamlık, Müslümanlık veya dinler" değil sözü ve özüyle "Allah" olmalıdır. İslamcı yaklaşım, Allah konusunun alt başlığında verilmelidir. 81.213.41.216 07:00, 8 Nisan 2014 (UTC)

HU Allah - Alla-HU - HUBAL - BAAL

Yukardaki yazıda şöyle denilmiş:

"bu maddelerin tarafsızca yazıldığı iddia ediliyor ama burada tarafsızlık yok.özellikle ALLAH,KUR’AN’I KERİM gibi dinle alakalı maddeleri okuduğumda Müslüman olamayan “Tarafların” (hristiyan,inaçsız v.s) yazılarını,alıntılarını,linklerini görüyorum.ayrıca bu taraflar tarafından çeşitli eleştiriler yapılmışsada bunlara karşı cevap hakkı tanınmamış,müslümanların cevaplarına hemen hemen hiç yer verilmemiş!ve dahada önemlisi bunlarda yalnız tarafsızlık problemi yok aynı zamanda bir çok yerde yanlış bilgi verme! bunları bir kaç örnek vererek açıklayalım."

Ne yazık ki, insanların kendi kişisel görüşleri, dinsel ya da dinsel olmayan inançları bazı maddelerin gelişiminde büyük bir rol oynuyor. Siz tarafsızlığa önem veriyorsunuz ve olması gereken de bu zaten. Ama bu konular her nedense objektif bir bakışla değerlendirilemiyor. En azından görüşlerin eleştirilerinin tartışma sayfalarında yapılması gerekiyor. Ama bazen bu dahi yapılmayınca, herkes öteden beri kendi bildiği bilgilerin tek doğru bilgi olduğunda ısrarcı olup, kendi görüşüne karşı bir haksızlık yapıldığını düşünüyor. Bunu düzeltmenin tek yolu, hoşa gitmese de karşıt fikirlerin tartışma sayfasında ele alınarak değerlendirilmesidir. Bu olursa, zaten yanlış fikirler ve bilgiler, doğruların karşısında eriyip gidecek ve geriye akıl ve mantık süzgecinden geçmiş doğrular kalacaktır. Ne yazık ki, istenmeyen birçok bilgi tartışmaya açılmadan gerekçesiz siliniyor; ya da uyduruk bir gerekçe gösterilerek siliniyor. Örnekler:

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Allah&diff=prev&oldid=14447126
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tart%C4%B1%C5%9Fma:Kader&oldid=13897155#.C3.82dem.27e_secde.2C_.C5.9Eeytan.27.C4.B1n_azd.C4.B1r.C4.B1lmas.C4.B1_ve_kader --Crescentgod (mesaj) 17:17, 8 Temmuz 2014 (UTC)

Harflerdeki görsellik

Türevler: [1] [2] [3] [4] [5] --Crescentgod (mesaj) 17:58, 8 Temmuz 2014 (UTC)

Etimoloji ve tarihsel kullanım

@Kullanıcı:Zohak:
Türk Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Dini Kavramlar sözlüğünde " Allah " ifadesi şöyle açıklanmaktadır:[1]

Akademik eğitim almış insanlardan oluşan bir kuruluca oluşturulmuş kaynak sözlükte yer alan Allah tanım açıklamasını sen ne hakla maddeden çıkartıyorsun? Çıkması gereken İslamla ilgili maddelere katkı yerine/adına eklediğin kendi 'zırvalıkların' ve değişiklik özetlerine eklediğin saygıdan mahrum kişisel saldırı nitelikli ifadelerindır. Açık açık söylüyorum. Vikipedi, kaynak olarak seni ve senin gibileri tarif etmiyor.İstersen bir daha oku hatta tekrar tekrar oku da gör Türk vikipedi topluluğu kaynak olarak neyi kabul etmiş, ona göre dini içerikli maddelerin hazırlanmasında) uygun kaynaklardan yararlan ve o kaynaklara da saygı göster. Bu arada maddelere 'Allah' yerine 'Tanrı' 'İlah' gibi kafana uyan ifadeleri yerleştiriyorsun. Hazır bu sayfadayken zahmet buyurup oku bak bu sayfadan belki bir şeyler öğrenirsin. İyi oku bak başka sayfadan buraya gelmeye sonradan zorlanabilirsin benden söylemesi.Özellikle Kullanıcı Noumenon ifadelerine iyi dikkat et. (Bu vesile ile kendisine teşekkür ediyorum)Seni de önce Allah'a sonrada sana dur diyecek topluluğun yetkilendirdiği şuurlu insanlara havale ediyorum. Acemi, pardon kurnaz, Misyoner..--Eğitmenmahmut msj 19:50, 3 Kasım 2014 (UTC)

Allah ile Tanrı, ilah kelimeleri aynı değildir. Allah özel bir isimdir ve tek O'nu anlatır. Allah ismi Allah'ın kendinin koyduğu bir isimken tanrı Türkçe tengri kelimesinden gelen cinstir. Dolayısı ile Allah ile Tanrı'yı aynı kefede değerlendirmemek gerekmektedir. Mesela bu bana şöyle geliyor, her insanın bir adı varken, onlara adını kullanmak yerine insan demek veya yaratılmışlar demek gibi. Bir insanı göstererek ona insan bu derseniz yanlış olmaz, ancak onun ayrıntısına iner ve "Mehmet" kişisinin maddesini yazarsanız, ona Mehmet demelisiniz. :) Sait71 11:09, 5 Kasım 2014 (UTC)
Madde içeriğinde bu başlık altındaki bölüme: "Türk Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Dini Kavramlar sözlüğünde, 'Allah' ifadesi; yaratıcının özel ismi, kemal, cemal ve celal sıfatlarının ifade ettiği tüm anlamları kapsadığı yönünde açıklanmıştır, Allah kelimesinin Arapça'daki ‘ilah’, Türkçe'deki ‘tanrı’, Farsça'daki ‘hüda’, İngilizce'deki ‘god’, Almanca'daki ‘gott’ veya başka dillerde ‘Allah’ kelimesinin yerine kullanılan tüm kelimelerden farklı olduğu, onların özel isim olmadığı ve ‘Allah’ kelimesi ile aynı anlamı taşımayacağı belirtilmiştir. ‘Allah’ kelimesinin özel isim olmasına rağmen, diğer dillerde ‘Allah’ için kullanılan tüm kelimelerin, cins isim olduğu yönünde bilgiler verilmiştir. Yaratıcının adının ikil ve çoğul yapılamayacağı, bu nedenle kullanılan ‘Allah’ kelimesinin sadece hak ma'bûdu, varlığı zorunlu olan yaratıcıyı ifade ettiği, başka bir varlığa da ‘Allah’ isminin verilemeyeceği, ‘Allah’ isminin adaşının olmadığı, çeşitli ayetler kaynak gösterilerek açıklanmıştır. Bunun yanı sıra .” İlah ,tanrı , rab” gibi isimlerin “ İlahlar (âlihe), tanrılar, rablar (erbab) ” şeklinde çoğul yapılabileceğinin mümkün olduğu belirtilerek, hak veya batıl ma'bûda tanrı, hüda, ilah denilebileceği gerekçe olarak gösterilmiştir. "Allah" isminin farklı köklerden türediği görüşüne karşın, "el-ilah" kelimesindeki hemze olan elifin düşürülmesiyle elde edildiği görüşünün tercih ediidiği ifade edilmiştir. Yüce Yaratıcı'nın ism-i a'zamı yani en ulu ismi olan "Allah" lafzındaki her harfin O'nu ifade ettiği , 'Allah' lafzındaki elifin kaldırılması halinde kelimenin "lillâh" olacağı ve onun da yine yüce Yaratıcı'yı ifade ettiği anlatılmıştır. Elif ve lam birlikte kaldırıldığında ise kelimenin "lehû" kelimesine dönüşeceği ve bu kelimenin de yine yüce Allah'ı ifade ettiği açıklanmıştır. Elif ve iki lam birlikte kaldırıldığında ise "" ifadesinin kalacağı, Bakara suresinin 2/255 âyetine atıfta bulunularak ("Allâhü lâilâhe illâ hû - Allâh ki, O'ndan başka ilâh yoktur") açıklanmış ve yine "" kelimesinin de Allah'ı ifade ettiği belirtilmiştir. İnsanların, Allah'ın zatını, hakîkat ve mahiyetini bilemeyecekleri, O'nu eserleri ve eserlerin delalet ettiği sıfatları ve isimleriyle tanıyabilecekleri açıklaması yapılmıştır. Allah'ın eserlerinin, O’nun isimlerine; O’nun isimlerinin ise, sıfatlarına; sıfatlarının da zatına delalet ettiği vurgulanmıştır. Allah’ın zatı ile birlikte var olduğu, sıfat ve isimlerinin ise zatından ne ayrı ne de gayrı olduğu belirtilerek, O’nun isim ve sıfatlarının da zatı gibi ezelî ve ebedî olduğu açıklanmıştır. " [3] Bu ifadenin eklenmesinin uygun olup olmadığı konusunda kullanıcıların görüş bildirilmesi önem arz etmektedir. Lütfen görüşlerinizi-düşüncelerinizi eklermisiniz?..--Eğitmenmahmut msj 12:45, 6 Kasım 2014 (UTC)
Mesela Cebrail bir meleğin özel ismidir. Ancak o bir melek olduğu için ona melekte denebilir fakat bu genel bir isimdir ve cinstir. Ancak Cebrail onun özel ismidir. Allah ismide buna benzemektedir. Farklı şeylerdir.Sait71 12:48, 6 Kasım 2014 (UTC)

Diyanetin açıklaması, bu maddede daha detaylı şekilde eklenmeli diye düşünüyorum. Ayrıca, maddede geçen tanrı ile ilgili ifadelerin kaldırılması gerektiğini savunuyorum. Chftmnr (mesaj) 17.40, 23 Mayıs 2021 (UTC)

kaynakça

 1. ^ https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.VFSwDTSsWSo Din İşleri Yüksek Kurulu-Dini Kavramlar sözlüğü
 2. ^ https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.VFSwDTSsWSo Din İşleri Yüksek Kurulu-Dini Kavramlar sözlüğü
 3. ^ https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKavramlarSozlugu.aspx#.VFSwDTSsWSo Din İşleri Yüksek Kurulu-Dini Kavramlar sözlüğü

Tartışmalı katkılar

İslam'da (Kur'an ayetleri dikkate alındığında) Allah'ın, kendi zatını ve yaratmasını ifade ettiği ana konu sevgidir ve tüm kainatta Allah'ın sevgiyi ön plana almış olmasıdır.[1] Ortaya çıkan her negatif olayın ise Allah'ın nefretinden değil özgür iradenin bir gereği olarak, insanların sevgisiz tercihlerinin doğal sonucunda ortaya çıkan felaketler bütünü olduğu belirtilir.[2] Bu yüzden diğer tüm konular nefretten değil sevginin olmamasının doğal sonucu olmaktadır. Bu yönüyle Kur'an'a bakıldığında, Allah kendi isminin, sevgi ve sevgiyle bağlantılı şekilde anılmasını istemektedir.

Bu ifadeleri kaldırdım, çünki yanlı ve tamamen yorum içeren ifadeler. Farklı görüşü olan yazsın lütfenBen Bilal (mesaj) 16.24, 18 Ağustos 2020 (UTC)

İbrahimî dinlerin kitaplarında Tanrı kişileştirilmiş bir yaratıcıdır. (!)

İslam'da Tanrı kişileştirilmemiştir, bu atıf yanlıştır, değiştirilmelidir. Chftmnr (mesaj) 19.26, 22 Mayıs 2021 (UTC)

Düzenleme lazım

22 nolu atıfta geçmeyen ifadeler neden eklenmiş?Burasının değişmesi lazım, değiştirdiğim halde neden geri alınıyor? Ayrıca bu sayfa tanrı sayfası değil, tanrı ile ilgili bilgilerden neden bahsediliyor? Chftmnr (mesaj) 20.18, 22 Mayıs 2021 (UTC)

Kaynakta olmayan cümle, kaynaktaymış gibi eklenemez.

" İlah kelimesi köken itibarıyla Sümercedeki "-İL" (-el) kökünden gelir ve "Tanrı" demektir.[22]" Bu atıfta " https://sorularlaislamiyet.com/allah-isminin-etimolojisi-nedir-turemis-bir-kelime-midir-0 " böyle bir bilgi yok. Bu maddede, kırpılmış şekliyle yer alan şöyle bir paragraf var.

"Arapça’daki “ilah” isminin, Süryanice olduğu söylenen “Laha” veya Aramice “alâha” kelimesiyle, “lahumme”nin ise İbranice’de “tanrılar” anlamına gelen “Elahim” ile ilgili olacağı üzerinde duranlar olmuştur. Şunu iyice hatırda tutmak gerekir ki, Allah lafzının, Arapça asıllı olmayıp yabancı bir dilden gelmiş (muarreb) olacağını gösteren hiçbir belirti yoktur. Bir aile teşkil eden dillerin, ortak köklere sahip olmaları tabiidir. Birçok durumda, hangisinin hangisinden aldığı gösterilemeyeceği gibi, esasen böyle bir menşe’ aramanın da pek anlamı yoktur." Chftmnr (mesaj) 07.11, 23 Mayıs 2021 (UTC)

Kaynak alınan 2 hadiste sorun var

26 nolu kaynaktaki hadis yanlış yorumlanmış, ekleme yaptım, 27 nolu kaynakta geçen hadis ise yanlış bir metinle alınmış, hadis nosu ile aratırsanız görürsünüz, doğrusunu ekledim, yalnız bunun silinmesi lazım çünkü paragrafta bahsedilen konuya uygun değil. Chftmnr (mesaj) 18.31, 23 Mayıs 2021 (UTC)

Kaynakta geçmeyen cümleyi silebilirim herhalde?

Kaynakta geçmeyen "İlah kelimesi köken itibarıyla Sümercedeki "-İL" (-el) kökünden gelir ve "Tanrı" demektir." Cümlesini siliyorum, bilginin doğruluğu için internette arama yaptım fakat böyle bir bilgi göremedim, bu yüzden siliyorum Chftmnr (mesaj) 19.44, 23 Mayıs 2021 (UTC)

Kaynak bu , 22 nolu; http://www.sorularlaislamiyet.com/article/12607/allah-isminin-etimolojisi-nedir-turemis-bir-kelime-midir.html Chftmnr (mesaj) 12.02, 24 Mayıs 2021 (UTC)

Görüldüğü üzere, 1 ve 2 nolu kaynakları, yukarıdaki mesajıma yanlışlıkla eklemişim Chftmnr (mesaj) 12.00, 28 Mayıs 2021 (UTC)

Hayır kendi kendine alta geçiyormuş, burada bir hata var. Chftmnr (mesaj) 12.01, 28 Mayıs 2021 (UTC)

 1. ^ "Kuran'da Sevgi Ayetleri". 
 2. ^ "Şura Suresi 30". 
"Allah" sayfasına geri dön.