Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan bir genel müdürlüktür.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Logo273x87.png
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi 1924 (98 yıl önce) (1924)
Türü Tapu ve Kadastro
Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Adres Ankara
Yıllık bütçe ₺1.185.359.000 (2020)
Yönetici(ler)
 • Mehmet Zeki Adlı, Genel Müdür
Web sitesi tkgm.gov.tr

TarihçeDeğiştir

Türkiye'de ilk tapu oluşumunun 21 Mayıs 1847 yılında Mahmud Esad Efendi tarafından "Defterhane-i Amire Kalemi" adı altında ve taşınmaz mallara ait işlemlerin yapılması amacıyla kurulmasının ardından kurum, "Defterhane-i Hakani Emaneti" "Defter Eminliği" ve "Defterhane-i Hakani Nezareti" gibi değişik adlar altında etkinlik gösterdi.[1] Cumhuriyetin ilanından sonra oluşturulan 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı'na dahil edilen ilk kurum, 29 Mayıs 1936 tarihinde bugünkü adını alarak, Maliye Bakanlığına bağlı hale getirildi. 1939 yılında denetimi Adalet Bakanlığı'na aktarılan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1951 yılı Ağustos'unda Başbakanlığa bağlandı. 2002 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'na bağlı haline getirilen kurum, son olarak 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanmıştır. Yasalarla belirlenmiş olan; taşınmaz mallarla ilgili akitler ve her türlü tescil işlemini yapmak, tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, tesis kadastrosu yaparak, taşınmazların hukuki ve teknik durumlarını belirlemek ve bunları güncel tutmak gibi görevlerle ilgilenmektedir.

BirimleriDeğiştir

 • Ana Hizmet Birimleri
  • Tapu Dairesi Başkanlığı
  • Kadastro Dairesi Başkanlığı
  • Harita Dairesi Başkanlığı
  • Arşiv Dairesi Başkanlığı
  • Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı
  • İç Denetim Birimi Başkanlığı
  • Hukuk Müşavirliği
  • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • Yardımcı Birimler
  • Personel Dairesi Başkanlığı
  • Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı
  • Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

EtkinlikleriDeğiştir

Kadastro hizmetleriDeğiştir

 • Tapulu gayrimenkullerin tapularının yenilenmesi,
 • Tapusuz gayrimenkullerin tapuya bağlanması,
 • Yaşatma, güncel tutma, Yenileme,
 • Tescile konu her türlü harita ve planların kontrolü ve arşivlenmesi,
 • Taleplerin karşılanması,
 • Kadastronun kapsamındaki hizmetler

Tapu hizmetleriDeğiştir

 • Akit Düzenlenmesi
 • Satış
 • Bağış
 • Ölünceye kadar bakma akdi
 • Taksim
 • Trampa
 • İpotek
 • İntikal
 • Kat mülkiyeti
 • Kat irtifakı tesisi
 • Tescil işlemleri
 • Cins tashihi
 • İfraz
 • Tevhit
 • İmar tescilleri

Kurumsal yapılanmasıDeğiştir

 • İmar ve Kentsel Dönüşüm Birimi
 • Gerçek ve Tüzel Kişi Tapu İşlemleri Birimi
 • Merkez ve Taşra Teşkilatı Tapu İşlemleri Birimi
 • Mevzuat Araştırma Birimi
 • Cevaplı Raporlar Birimi
 • Genel Denetim Birim
 • Özel Denetim Birimi
 • Yazı İşleri ve Arşiv Birimi
 • Lisanslama ve Tescil Birimi
 • Hizmet Geliştirme ve İstatistik Birimi
 • Planlama Koordinasyon ve Bütçe Birimi
 • Tapu İşlemleri İletişim Birimi
 • Kararlar Birimi
 • Yetki Alanı ve Yurt Dışı Tapu İşlemleri İle Elektronik Sicil Koordinasyon Birimi
 • Elektronik Bilgilendirme ve Çağrı Merkezi Birimi

KaynakçaDeğiştir

 1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 13 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ekim 2015. 

Dış bağlantılarDeğiştir