Tamlık aksiyomu

K sıralamalı bir cisim olsun. K'nın boş olmayan üstten sınırlı her alt kümesinin supremumu veya boş olmayan alttan sınırlı her alt kümesinin infimumu vardır. Bu durumda K'ya Tamlık aksiyomunu sağlar denir.

Reel sayılar cismi R bu aksiyomu sağlar, Q rasyonel sayılar cismi bu aksiyomu sağlamaz.

örneğin {(n+1/n)n : nЄN} kümesi üstten sınırlı olmasına rağmen supremumu yoktur. ,