Tallinn Üniversitesi

Tallinn Üniversitesi, Estonya'nın başkenti Tallinn'de yer alan üniversite ve yükseköğrenim merkezi.

Tallinn Üniversitesi

Tallinn Üniversitesi, 2005 yılında Estonya'nın başkenti Tallinn'deki birçok üniversite ve araştırma enstitüsünün birleşmesi sonucunda kuruldu. Sosyal bilimler ve beşeri bilimlerde güçlü, fen ve doğa bilimlerinde hızla gelişen üniversite, ülkenin en hızlı büyüyen üniversitesidir. 2006/2007 öğretim yılında üniversitemizde 131 lisans ve lisansüstü programda 415 fakülte üyesinin rehberliğinde 7540 öğrenci okumaktadır. Bu yıl üniversitemize, 1578 mezunun yerine 2192 yeni öğrenci kabul edilmiştir.

Tallinn Türkoloji Merkezi değiştir

Tallinn Üniversitesi bünyesinde Türkçe, Türk tarihi ve Türk kültürünü öğretmeyi amaçlayan kültür merkezi.

Türkiye'nin tanıtımı konusunda Estonya'da kurumsal anlamda T.C. Büyükelçiliği'nden sonra gelmektedir. Bu manada toplumsal ve kültürel olarak çok önemli bir işleve sahiptir.

Türkiye'nin Eston toplumuna tanıtılmasında özellikle merkezimiz öğrenci ve mezunları oldukça olumlu katkılar sağlamaktadırlar. Türkiye'yi temsilen yapılan programların hazırlanması ve sunulması aşamasında gönüllü olmakta ve mühim katkılar sağlamaktadırlar. Bu çerçevede olmak üzere 12 Mayıs 2007'da Palmse Manor denilen bir tür kültür merkezi olan özel malikanede düzenlenen Türk müziği ve kültürü tanıtımına yönelik programda önemli bir katkı sağlamışlardır.

TİKA'nın yaz kampı, Erasmus projesi, gezi, dil öğrenimi gibi çeşitli sebeplerle Türkiye'de bulunma fırsatı yakalamış öğrenci veya mezunların Türkiye hakkındaki görüşleri son derece olumlu olmaktadır. Özellikle Türkoloji programını takip eden ve böyle bir fırsatı elde edememiş olan öğrencilerin bu konudaki talep ve temennileri son derece fazladır.

Merkezimiz üniversitesinin yeni kurulmuş olmasından dolayı bir takım idari ve akademik sıkıntılar yaşıyor olsa da üniversite yönetimi tarafından gösterilen ilgi ve destek her geçen gün artmaktadır.