Takruriler. Kuzeybatı Afrika'da bugünkü Mali, Moritanya ve Senegal topraklarında yaşayan yaklaşık 800.000 nüfusa sahip halk.

1890 yılından kalma bir gravürde Tukulör kadınları

Sözcüğün kökeni Senegal dilinde Tokorôrdan gelir. Bu sözcüğün anlamının ise eski Batı Afrika devletlerinden "Tekrûr'a mensup" olduğu tespit edilmiştir. Hâmi-Zenci ırklarının karışımı olan bu halk 19. yüzyıla kadar putperest inancına sahipken, bu yüzyıldan itibaren Müslümanlık inancını kabul etmeye başladı. Pöl adı verilen bir dil konuşan halk, 18. yüzyılda Osman Fodyo'nun kurduğu Takruri Krallığı'nın aslî halkı olduysa da 19. yüzyılda bölgeyi sömürgeleştiren Fransa'nın egemenliğine girdi.