Tak-ı Bostan, İran'da Kirmanşah kentinin hemen kuzeydoğusunda yer alan 3.-7. yüzyıllar arasındaki dönemden kalma Sasani kaya kabartmalarının mevcut olduğu köy ve yerleşim yeri.

Yapı, kayaya oyulmuş biri büyük, ötekisi küçük iki eyvandan oluşur. Eyvanların duvarları Sasani krallarıyla ilgili alçak kabartmalarla süslenmiştir. Sasani döneminin en zarif ve iyi korunmuş örneklerinden olan bu yapıtlar arasında, II. Ardeşir (hükümdarlığı 379-383) ve III. Şapur'un (hükümdarlığı 383-388) taç giyme törenlerinin temsili sayılabilir; II. Ardeşir'in tahta çıkışının betimlendiği kabartmada Ahura Mazda saltanat tacını krala armağan ederken gösterilmektedir; yanlarında başı haleli Mitra görülür. III. Şapur'un töreniyle ilgili kabartma ise insan eliyle eyvan biçiminde oyulmuş bir mağarada yer alır. Daha büyük ikinci bir eyvanda hükümdarın av sahneleri ve aralarında hükümdarın da bulunduğu bir grup atlı temsil edilmiştir. Hükümdarın üstünde örme zırhtan bir giysi, yüzünde de demirden bir maske bulunmaktadır. Bir başka kabartma I. Şapur ve II. Şapur ile ilişkilidir. Büyük eyvanın duvarlarından birinin üst bölümünde II. Hüsrev'in (Perviz) taç giyişi işlenmiştir, solunda Ahura Mazda, sağında Anahita bulunmaktadır. Alt bölümdeyse II. Hüsrev'in ünlü atına binmiş, silahlı bir kabartması yer alır. Bir başka duvarda, bu kral yaban domuzu avında görülmektedir.