II. Erdeşîr

II. Erdeşîr, 379 - 383 yılları arasında Sasani İmparatorluğu'nun hükümdarıydı.

II. Erdeşîr
Sasani şehinşahı
Hüküm süresi 4 yıl
Önce gelen II. Şâpûr
Sonra gelen III. Şâpûr

Bazınlarınca II. Şâpûr'un oğlu, diğerlerince kardeşi olduğu söylenir. Yine de, kendinden önce gelen II. Şâpûr'un (309-379) hükümdarlığı esnasında, II. Erdeşîr'in Adiabene'nin vali-kralı olduğu iyi bilinmektedir. Anlatıldığına göre burada Hıristiyanlara eziyet uygulamıştır.

Bununla beraber, Hıristiyanlara karşı uyguladığı söylenen sertliği, Sasani kralları arasında en yumuşak başlı ve dürüst hükümdar olduğu yönündeki genel inanışla ters düşmektedir. II. Erdeşîr'e, İranlılar tarafından "Nihoukar" ya da "Lütufkar" unvanı verilmişti. Araplar da ona "El-Cemil" veya "Dürüst/Faziletli" derlerdi. Mücmil-el-Tevarikh'e göre, dört yıl süren iktidarı süresince halkından vergi almadı, böylece onların sevgisini ve minnetini kazanmış oldu.