Tahsin Bekir Balta

Tahsin Bekir Balta (1902, Pazar, Rize - 26 Temmuz, 1970), Türk siyasetçi.

HayatıDüzenle

1902 Pazar/ Rize doğumlu olan Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta Yükseköğrenimini 1927 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Türk Talebe Birliği Başkanlığı yapan Balta Adliye Vekâleti tarafından öğrenim için Almanya’ya gönderilmiş,1937 yılında Berlin Üniversitesi’nden doktorasını almış ve Siyasal Bilgiler Okulu’na (SBO) öğretim üyesi olmuştur.

Daha sonra Ankara Hukuk Fakültesi ve SBO’da İdare Hukuku Profesörlüğü’ne atanmış, Bu iki kurumda esasiye hukuku, amme hukuku ve idare hukuku dersleri vermiştir.

1943 yılında siyasete atılarak akademik yaşamına ara vermiş, CHP Parti Meclisi üyesi, 7 ve 8. Dönemde (1943-1950) Rize Milletvekili olmuş; Recep Peker Hükümeti’nde (15.-1946 yılı) Ekonomi Bakanlığı, 1. ve 2. Hasan Saka Hükümeti’nde (16. ve 17.-1947 yılı) Çalışma Bakanlığı yapmıştır. Ayrıca Avrupa Konseyi İstişare Meclisi’nde Türkiye’yi temsil etmiştir. 1950 seçimlerinden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerindeki görevine dönmüştür.

SBF’de İdare Hukuku Kürsü başkanı ve İdari İlimler Enstitüsü Müdürü olarak görevini sürdürmüştür. A.Ü. Hukuk Fakültesi’nde de Kamu Hukuku ve Siyasal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü yapmıştır.

Prof.Dr. Tahsin Bekir Balta Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde (TODAİE) Bilim Kurulu ve İdare Heyeti üyeliği yapmış, dersler vermiştir. Merkezi Brüksel’de olan Milletlerarası İdari İlimler Enstitüsü’nde uzun yıllar Türkiye’yi temsil etmiş ve ikinci başkanlık görevini yürütmüştür. 1963’te de Avrupa İnsan Hakları Komisyonu üyeliğine seçilen Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta, Almanca, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca dillerini biliyordu. 1970 yılında vefat etmiştir.

Yayınlarından bazılarıDüzenle

  • İdare Hukukuna Giriş, TODAİE, Ankara, 1970.
  • İdare Hukuku I, A.Ü. SBF, Ankara, 1970.
  • İdare İlmi Sahasındaki İncelemeler, TODAİE Yay. No. 83, Ankara, 1965.
  • Kısa İdare Hukuku I, TODAİE Yay. No. 74, Ankara, 1964.
  • Türkiye'de Yürütme Kudreti, A.Ü. SBF Yay. No. 35, 1960.
  • Türkiye ve Orta Doğu Memleketlerinde Siyasi ve Hukuki Müesseseler, TODAİE,Ankara, 1955.
  • Die Kollisionerechtiche Behandlung der Zusammen Haengenden Frugen bei einer Auslaendischen Anknüpfung, Berlin, 1937.
  • İdare Hukuku ve İdare Bilimi, SBF Dergisi, C. 22, S., 1967, s. 61-65.
  • Turkish Administrative Law, içerisinde Introduction to Turkish Law, (Ed. Ansay ve Wallace), 1966, s. 51 vd.
  • L’Administration et le Droit Administratif en Turquie, Bulletin International des Sciences Sociales, IX, No. 1, UNESCO, 1957, s. 39-51.

Dış bağlantılarDüzenle

KaynakçaDüzenle

Siyasi görevi
Önce gelen:
Sadi Irmak
Türkiye Çalışma Bakanı
5 Eylül 1947 - 16 Ocak 1949
Sonra gelen:
Reşat Şemsettin Sirer
Önce gelen:
Fuat Sirmen
Türkiye Ekonomi Bakanı
7 Ağustos 1946 - 5 Eylül 1947
Sonra gelen:
Cavit Ekin