Ana menüyü aç

Tacizade Cafer Çelebi (d. ? - ö. 1515) 15. yüzyılın Amasyalı divan edebiyatı şair ve yazarı, devlet adamı.

Tacizade Cafer Çelebi
Doğum ?
Ölüm 1515
Meslek Divan edebiyatı şair ve yazarı, devlet adamı

Daha ziyade nesirleriyle tanınan Tacizade'nin; Türkçe, Farsça kaside ve gazelleri de vardır. Daha çok İstanbul ve güzelliklerini anlattığı Hevesname adlı mesnevisi ile tanınmaktadır. Ayrıca II. Bayezid ve I. Selim zamanlarında nişancılık ve kazaskerlik gibi idari görevler de üstlenmiştir. Ancak 1515 yılında İran Seferi dönüşünde Sultan Selim tarafından, askeri itaatsizliğe sevketmekten suçlu bulunmuş ve idam edilmiştir.

Eserlerinden bazılarıDüzenle

  • Hevesname
  • Mahruse-i İstanbul Fetihnamesi
  • Münşeat
  • Türkçe ve Farça şiirlerini topladığı divanı

Dış bağlantılarDüzenle