Taban fiyat (ekonomi)

Taban fiyat bir ürünün, özellikle de tarımsal bir ürünün belirli bir fiyatın altında satılamayacağını gösteren ifadedir. Tarımsal üreticinin, iç ve dış piyasa koşulları sonucu ürün fiyatının belirli bir düzeyin altına düşmesini önlemeyi amaçlayan, ülkenin kamu otoritesince alınan bir karardır. Hem ülke ekonomisini, hem de o ürünün üreticisi kesimleri, tarımsal ürünlerdeki piyasa koşullarının doğası gereği aşırı fiyat dalgalanmalarından (Örümcek Ağı Teoremi) korumak amaçlıdır. Çoğu kez ülke ekonomisi için stratejik önemdeki tarımsal ürünler için uygulanır.

İngilizcede price floor olarak da bilinen taban fiyat tarım alanında önemli bir hususdur.