Taşcızade Mehmed Tevfik Paşa

Taşcızade Mehmed Tevfik Paşa (1815-1902), Osmanlı siyasetçi.

Kasım 1860 ile Kasım 1861 arasında Maliye nazırlığı yapmıştır. Eylül 1863 ile Ocak 1865 arası Hüdavendigar (Bursa), Eylül 1866 ile Haziran 1867 arası Rumeli, Haziran ile Aralık 1867 arası Kastamonu ve Temmuz 1876 ile Haziran 1878 arası Adana valilikleri yapmıştır.[1] Dahiliye nâzırı ve Meclis-i Âyan üyesi Adil Bey'in babasıdır.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Kuneralp, Sinan (2003). Son Dönem Osmanlı Erkân ve Ricali (1839-1922). Prosopoprafik Rehber (İkinci bas.). İstanbul: İsis. s. 105. 
  2. ^ Türkiye Büyük Millet Meclîsi Vakfı Yayınları No : 15 Türk Parlamento Tarihi Meşrutiyete Geçiş Süreci I. ve II. Meşrutiyet II. Cilt Ayan Ve Mebûsân Meclisleri Üyelerinin Özgeçmişleri Prof. Dr. İhsan Güneş Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu sayfa 188