Adil Bey

(Adil (1865 doğumlu) sayfasından yönlendirildi)

Adil Bey (1865 - 1932), Osmanlı siyasetçi.

Taşcızade Mehmed Tevfik Paşa'nın oğludur. 1865'te dünyaya gelmiştir. Bâb-ı Âlî kaleminde yetişmiştir. Dahiliye Nezareti ve Sadaret Müsteşarlığı yapmıştır. 1909 yılında Tevfik Paşa Hükûmetinde ve 1919 Damad Ferid Paşa Hükûmetlerinde Dahiliye nâzırlığı yapmıştır. 15 Eylül 1919'da Meclis-i Âyan üyeliğine atanmıştır. Ali Galip Olayı sırasında Sivas Kongresi'nin yapılmasına engel olmaya çalıştığı için Yüzellilikler listesine alınarak, yurt dışına sürülmüştür. 1932'de ölmüştür.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Türkiye Büyük Millet Meclîsi Vakfı Yayınları No : 15 Türk Parlamento Tarihi Meşrutiyete Geçiş Süreci I. ve II. Meşrutiyet II. Cilt Ayan Ve Mebûsân Meclisleri Üyelerinin Özgeçmişleri Prof. Dr. İhsan Güneş Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu sayfa 188