Tütün BY-2 hücreleri

Tütün BY-2 hücreleri Nicotiana tabacum cv. BY-2 (kültivar Bright Yellow - 2) fidesinin üzerinde hücrelerin kallusa dönüştürülmesi ile elde edilen bir bitki hücre hattı. BY-2' nin karşılığı Bright Yellow- 2' dir. Bright yellow parlak sarı demektir. Bu hücrelerin hücre kültüründeki rengi de parlak sarıdır.

Genel bakışDüzenle

Tütün BY-2 hücreleri, yeterli kültür ortamı ve iyi kültür koşullarında, bir hafta içinde sayıları 100 katına kadar çoğaltabilen, yeşil olmayan ve hızlı büyüyen bitki hücreleridir. Bu tütün kültivarı bir hücre kültürü olarak ve daha spesifik olarak hücre süspansiyon kültürü (sıvı ortamda yetişen hücrelerin özel bir popülasyonu, bir bitki hücresinin belirli bir biyolojik özelliğini incelemek için bilim adamları tarafından yetiştirilir) olarak tutulur. Hücre süspansiyon kültürlerinde, hücrelerin her biri bağımsız olarak veya çoğunlukla sadece kısa zincirler halinde kültür ortamında yüzerler. Hücrelerin her biri diğerlerine benzer özelliklere sahiptir. Model bitki sistemi, insan araştırması için HeLa hücreleri ile karşılaştırılabilecek niteliktedir. Organizma nispeten basit ve öngörülebilir olduğu için biyolojik işlemlerin çalışmasını kolaylaştırır ve daha karmaşık organizmaları anlama yolunda orta bir adım olabilir. Bitki fizyologları ve moleküler biyologlar tarafından model organizma olarak kullanılırlar .

Bitki hücresinin genel davranışını içermesi, nispeten yüksek homojenliği ve yüksek büyüme hızı nedeniyle bu hücreler daha yüksek bitkiler için model sistemler olarak kullanılırlar. Doğal olarak yetişen bir bitkinin (in vivo) herhangi bir bölümündeki hücre türlerinin çeşitliliği, canlı bitki hücrelerinin bazı genel biyokimyasal olaylarının araştırılmasını ve anlaşılmasını çok zorlaştırır. Örneğin, bir çözünen maddenin hücre içine veya dışına taşınmasının üzerine araştırma yapmak çok zordur, çünkü çok hücreli bir organizmadaki özel hücreler farklı davranır. Tütün BY-2 gibi hücre süspansiyon kültürleri, bu çalışmalar için tek bir hücre seviyesinde ve bölmeleri düzeyinde iyi model sistemler sağlar, çünkü tütün BY-2 hücreleri birbirine çok benzer davranır. Süspansiyondaki komşu hücre davranışının etkisi , tüm bir bitkide olacağı kadar önemli (etkili) değildir. Sonuç olarak, bir uyarıcı uygulandıktan sonra gözlemlenen herhangi bir değişiklik istatistiksel olarak yorumlanabilir ve bu değişikliklerin uyarıcıya tepki olarak mı yoksa sadece tesadüfi olarak mı gerçekleştiğinin kararı verilebilir. BY-2 hücreleri nispeten iyi anlaşılmakta ve araştırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu model bitki sistemi, özellikle hücre bölünmesi, hücre iskeleti, bitki hormonu sinyali, hücre içi trafik ve organel farklılaşması çalışmaları için kullanışlıdır.

KaynakçaDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

  • What is BY-2, Transcriptome Analysis of BY2 project page.
  • Cell and Molecular Biology of Tobacco BY-2 cells: [1]
  • The book compiling extensive knowledge on tobacco BY-2 cells: Edited by Nagata, Toshiyuki; Hasezawa, Seiichiro; Inzé, Dirk
  • The second book compiling extensive knowledge on tobacco BY-2 cells: Edited by Nagata, Toshiyuki; Matsuoka, Ken; Inzé, Dirk
  • Tobacco BY-2 cell suspension proteome database
  • Pectin hypothesis for Tobacco BY-2 cells. Why chains? 2,4-D promotes the formation of a protective gelatinous polysaccharide in cell wall. This knowledge is based on four concentrations of 2,4-D and comparison morphology of the sixth day of cultivation.Thus, 2,4-D is a stress factor in any quantity and cell division is unregulated. Thus, the results of all studies on plant suspensions are distorted.Therefore, all results of the studies on plant suspensions can be scratched. Katerina Muselikova, GLOBAL CHANGE RESEARCH INSTITUTE Academy of Sciences, Czech Republic; Tobacco BY-2 cells - Pectin hypothesis [2] Edited by Muselikova
  • Pectin hypothesis - successfully defended at Mendel University in Brno (2012), Czech Republic: [3] Edited by Muselikova