Türkiye madalya ve nişanları

Türkiye Cumhuriyeti Madalya ve Nişanları, Bakanlar Kurulu'nun onayı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tevcihi ile verilen altın kaplama semboldür. Devlet madalya ve nişanlarının çeşidini, verilecek kişileri, verilme, tescil, taşıma ve geri alınma usullerini, mirasçılara intikal şeklini, zayi halinde yapılacak işlemleri, bunların giderleri ile cezai müeyyidelere ilişkin esasları düzenler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda ayrıntılı olarak yer verilen № 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu'nda Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından madalya ve nişanlar nasıl ve hangi koşullarda verileceği ayrıntılı olarak yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce verilen madalyalar kanunla kendi içerisinde birinci ve ikinci derece olmak üzere iki ayrı şekilde verilir.

Madalya ve nişanlar değiştir

Madalya değiştir

Kurdele Gövde Adı Kararname Başlangıç veya değişiklik tarihi Ödül kriterleri
 
Devlet Şeref Madalyası № 2933 24 Ekim 1983 Türkiye'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için feragat ve fedakarlık gösterenlere verilir.
 
Devlet Övünç Madalyası № 2933 24 Ekim 1983 Yurt içinde ve dışında gösterdiği sorumluluk ve görev anlayışı içinde feragat ve fedakarlık, başarı dolu çalışmalarıyla Türkiye'nin gurur kaynağı teşkil edenlere verilir.
Devlet Üstün Hizmet Madalyası № 2933 24 Ekim 1983 Herhangi bir alanda, feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarla, emsallerine nazaran üstün başarı göstererek devletin yücelmesine katkısı olanlara verilir.
Devlet Savaş Madalyası № 4541 1 Mart 2000 Başarılı sevk ve idare kabiliyeti veya görev icabı üstün kahramanlık ve cesaret göstermek suretiyle muharebenin gidişini değiştirecek veya savaş neticesine tesir edecek durumlar meydana getiren subay ve astsubaylara
 
 
Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası № 7447 3 Mart 2023 Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası, Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede veya bunların yol açtığı zararların giderilmesinde üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına verilir.

Nişanlar değiştir

Kurdele Gövde Adı Kararname Başlangıç veya değişiklik tarihi Ödül kriterleri
 

 
 
Devlet Nişanı № 2933 24 Ekim 1983 Mensup olduğu devlet ile Türkiye arasında dostça ilişkilerin gelişmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmasını sağlayanlara verilir.
 
 
Cumhuriyet Nişanı № 2933 24 Ekim 1983 Mensup olduğu devlet ile Türkiye arasında dostça ilişkilerin gelişmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmasını sağlayanlara verilir.
 
Liyakat Nişanı № 2933 24 Ekim 1983 İlim ve sanatta Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtılması ve yüceltilmesini sağlayanlara verilir.
Üstün Fedakârlık Nişanı № 7447 30 Mart 2023 Üstün Fedakârlık Nişanı, Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıklarla mücadelede veya bunların yol açtığı zararların giderilmesinde üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren yabancı kişilere verilir.

Askeri madalya ve nişanlar değiştir

Madalyalar değiştir

Kurdele Gövde Adı Kararname Başlangıç veya değişiklik tarihi Ödül kriterleri
 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası № 4541 27 Temmuz 1967 Savaşta, sevk ve idaresi ile savaşın kazanılmasını hazırladığı veya kolaylaştırdığı hâlde, başarısı Devlet Savaş Madalyası ile taltif edilemeyecek derecede olanlara verilir. Barışta, bir yıl başarı ile Kuvvet Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı görevi yapanlara verilir.
 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası № 4541 27 Temmuz 1967 Savaşta ve barışta kendisine tevdi edilen görevleri hayatını tehlikeye koyarak, üstün bir cesaret ve feragatle yerine getirenlere verilir.
 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Madalyası № 1922 11 Temmuz 1975 Savaşta ve barışta, görevini üstün gayretle ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile yaralanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri için övünç vesilesi olanlara verilir.
 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası № 4541 27 Temmuz 1967 Silahlı kuvvetlerin her alanda yükselmesi, güçlenmesi için üstün hizmette bulunanlara, emsallerine nazaran çok üstün derecede başarı gösteren, orgeneral ve oramiralliğe terfi eden korgeneral ve koramirallere verilir.
 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri Başarı Madalyası № 4541 27 Temmuz 1967 Savaşta, önemli görevlerin yapılmasında müstesna başarı göstermiş olanlara, barışta, hizmetteki başarıları kendisinden beklenenlerin üstünde olanlara verilir.
 
 
Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Madalyası № 4541 27 Temmuz 1967 Kendisine verilen görevlerin, başarılmasında büyük beceriklilik veya çeşitli görevlerde başarı gösterenlere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile mensubu olduğu silahlı kuvvetler arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirine yakınlaşmasını sağlayanlara verilir.

Nişanlar değiştir

Ödül Adı Kararname Başlangıç veya değişiklik tarihi Ödül kriterleri
  Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Nişanı № 4541 27 Temmuz 1967 Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısı, tekâmülü uğrunda büyük hizmetleri geçen kişilere verilir.
  Türk Silahlı Kuvvetleri Övünç Nişanı № 4541 27 Temmuz 1967 Türk Silahlı Kuvvetleri uğrunda hizmet esnasında hayatını kaybedenler için verilir.
  Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Nişanı № 4541 27 Temmuz 1967 Türk Silahlı Kuvvetleri için önemli görevlerin başarılmasında liyakat gösterenlere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile mensubu olduğu silahlı kuvvetler arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini, milletlerin birbirlerine yakınlaşmasını sağlayanlara verilir.

Eskiden verilen madalya ve nişanlar değiştir

Dipnotlar değiştir

Madalyaların kimlere ve hangi koşullarda verileceği Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü resmi sitesilerinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Türkiye Devleti ve silahlı kuvvetlerince verilen madalya ve nişanlar, 2933 sayılı "Madalya ve Nişanlar Kanunu" ile düzenlenmiştir.

Dış bağlantılar değiştir

  Wikimedia Commons'ta Orders, decorations and medals of Turkey ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur