Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

(Türkiye Odalar Birliği sayfasından yönlendirildi)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları'nın birleşmesiyle, 5174 sayılı Kanun[1] ile kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşudur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çatısı altında 365 Oda ve Borsa bulunmaktadır. 186 Ticaret ve Sanayi Odası,[2] 52 Ticaret Odası,[3] 12 Sanayi Odası,[4] 2 Deniz Ticaret Odası[5] ve 113 Ticaret Borsası[6] bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı oda ve borsalara kayıtlı toplam üye sayısı 1.200.000 civarındadır.[7]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Birlik Merkezi
Kuruluş8 Mart 1950
TürMeslek Üst Kuruluşu
MerkezMustafakemal, Ankara
LiderRifat Hisarcıklıoğlu
Resmî sitetobb.org.tr

Kuruluş değiştir

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve borsalar, 15/3/1950 tarihli ve 7457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5590 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Yeni düzenlemeler getiren ve 1/6/2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu[1] ile 5590 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, odalar ve borsalar arasındaki birlik ve dayanışmayı temin etmek, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve borsa mensuplarının meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, bunların birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplinini ve ahlâkını korumak, ülkenin kalkınması, ekonominin gelişmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bu Kanunda belirtilen hizmetleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşudur.

TOBB, özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisidir. TOBB 81 il 160 ilçeye yayılmış 365 oda ve borsanın (Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası) üst kuruluşudur.

Birliğin kısa adı TOBB’dur ve merkezi Ankara’dadır. İstanbul'da hizmet binası bulunmaktadır.[8]

Organları değiştir

TOBB’un organları Genel Kurul, Oda ve Borsa Konseyleri, Yönetim Kurulu ve Yüksek Disiplin Kuruludur. Genel Kurul delegeleri, oda ve borsaların meclis üyeleri tarafından demokratik süreçle 4 yıllığına görev yapmak üzere seçilir. Genel Kurul tarafından; 5 oda ve borsa konseyi ile Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu seçilir. Yönetim Kurulu, her bir oda nev’i ile borsaları temsilen 5 başkan yardımcısı seçer.

Görevleri değiştir

 
TOBB kuleleri, Ankara, 2011
 
TOBB İstanbul Binası

TOBB, aşağıdaki görevleri icra eder:

» Türk girişimcisinin çalışmalarına öncülük ve liderlik eder,

» Özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda siyasi güce görüş ve çözümlerini iletir,

» Kanunlar ve düzenlemeler ile ilgili görüşlerini ilgili bakanlıklara, meclis komisyonlarına sunar,

» Tabanını oluşturan KOBİ’lerin ekonomiden hak ettiği payı alması için oda ve borsalarımız kanalıyla bilgi ve danışmanlık hizmeti sunar,

» Ticari, ekonomik ve uluslararası işbirliği alanlarında yararlı olabilecek her türlü bilgiyi üyelerine sunar; ülke, il ve sektör bazında ekonomik raporlar hazırlar,

» Yabancı muadil kuruluşlarla kurumsal bağlar kurar, işbirliği anlaşmaları imzalar, Türk ve yabancı firmaların ihtilaflarının dostane yollarla çözümü amacıyla aracılık eder,

» TIR Karnesinin dağıtımını gerçekleştirir ve muhtelif ülkelere ait geçiş belgesi taleplerini karşılar, ATA Karnesi düzenler, Bilgi Standardı tanımlama ve uygulama sistemi olan EAN-UCC barkod sistemini Türkiye'de tek elden yürütür,

» Menşe Şehadetnamesi ile Dolaşım Belgesini basar ve Odalara gönderir, Kapasite Raporu inceler ve onaylar. Oluşturulan Sanayi Veri Tabanı ile imalatçı firma listelerini ilgililere sağlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ni yayınlar,

» Odalar ve Borsalar arasında çıkabilecek mesleki anlaşmazlıkları çözer, Oda ve borsaları geliştirecek tedbirleri alır, elektronik alt yapısını kurar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tahkimi çalışmalarını yürütür,

» Yerel fuar organizasyon firmalarına yetki verir, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme merkezleri kurar ,

» Eğitim kurumları kurar veya katılır, bu kurumlarla işbirliğine girer,

» Uluslararası ilişkiler ile ilgili görevleri kapsamında çok taraflı oda ve uluslararası kuruluşlarda Türk özel sektörünü temsil eder.

Yayın ve İstatistikleri değiştir

TOBB tarafından aşağıdaki yayın ve istatistikler yayımlanmaktadır.

» Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (tatil günleri hariç günlük)[9]

» Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri[10]

» Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri[11]

» Fuar İstatistikleri[12]

» Haftalık Ekonomi Bülteni[13]

» Ekonomik Forum Dergisi[14]

Resmi, Sosyal ve Ticari İştirakler değiştir

RESMİ İŞTİRAKLER[15]

» Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME)

» Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO)

» Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambers)

» Balkan Odaları Birliği (ABC)

» Dünya Odalar Federasyonu (WCF)

» ECO Ticaret ve Sanayi Odası

» İslam Ticaret ve Sanayi Odası

» Karadeniz Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği

» Milletlerarası Ticaret Odası (MTO)

» OECD İş ve Sanayi Danışma Komitesi (BIAC)

» Türk-Alman İşbirliği Konseyi (TAİK)

» Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO)

» Türk-Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası

» Türk Standartları Enstitüsü (TSE)

SOSYAL İŞTİRAKLER[15]

» Darülaceze Vakfı

» Deniztemiz Turmepa Derneği (TURMEPA)

» Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı (EBSOV)

» GS1 Türkiye Vakfı

» İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)

» İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV)

» İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı

» Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA)

» Milli Eğitim Vakfı (MEV)

» TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ)

» Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

» Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı

» Türkiye Odalar ve Borsalar Eğitim ve Kültür Vakfı (TOBEV)

» Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV)

TİCARİ İŞTİRAKLER[15]

» Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.Ş. (Ankara Fuarcılık)

» BALO Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. (BALO AŞ)

» Formula İstanbul Yatırım A.Ş. (FİYAŞ)

» Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. (GTİ)

» İleti Yönetim Sistemi A.Ş. (İYS)

» İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş. (İDTM)

» İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri A.Ş. (İZFAŞ)

» Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF)

» KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KOBİ AŞ)

» TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. (TMO-TOBB)

» TOBB-BİS Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri A.Ş. (TOBB-BİS)

» TOBB Ticaret Merkezleri A.Ş. (TOBB TM)

» TOBB-UND Lojistik Yatırım A.Ş. (TOBB-UND)

» TOBTİM Uluslararası Ticaret Merkezleri A.Ş. (TOBTİM)

» Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG)

» TSE-SOJUZTEST Metroloji ve Kalibrasyon Ltd. Şti. (TSE SOJUZTEST)

» Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB)[16]

» UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri Turizm A.Ş. (UMAT GTİ)

» Umumi Mağazalar Türk A.Ş. (UMAT)

Üye olduğu Kuruluşlar değiştir

TOBB Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambers), ECO Ticaret ve Sanayi Odası, İslam Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME), OECD İş ve Sanayi Dayanışma Komitesi (BIAC), Balkan Odaları Birliği (ABC) ve Karadeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği üyesidir.

Başkanları değiştir

# Adı Soyadı Göreve Başlama Tarihi Görevden Ayrılma Tarihi
1 Üzeyir Avunduk 7 Şubat 1952 3 Eylül 1959
2 Hayri Terzioğlu 3 Eylül 1959 23 Mayıs 1960
3 Ahmet Dallı 23 Mayıs 1960 11 Haziran 1960
4 Hilmi Gürgen 11 Haziran 1960 5 Ağustos 1960
5 Vehbi Koç 5 Ağustos 1960 12 Eylül 1960
6 Bülent Yazıcı 12 Eylül 1960 16 Mayıs 1961
7 Behçet Osmanoğlu 16 Mayıs 1961 31 Mayıs 1963
8 Nuri Ciritoğlu 31 Mayıs 1963 30 Mayıs 1965
9 Sırrı Enver Batur 30 Mayıs 1965 25 Mayıs 1969
10 Necmettin Erbakan 25 Mayıs 1969 8 Ağustos 1969
11 Sırrı Enver Batur 8 Ağustos 1969 5 Ocak 1970
12 Medeni Berk 5 Ocak 1970 30 Mayıs 1971
13 Raif Önger 30 Mayıs 1971 30 Mayıs 1972
14 Sezai Dıblan 30 Mayıs 1972 27 Mayıs 1979
15 Mehmet Yazar 27 Mayıs 1979 4 Nisan 1985
16 Mehmet Ersin Faralyalı 4 Nisan 1985 4 Haziran 1986
17 Ali Coşkun 4 Haziran 1986 30 Mayıs 1990
18 Yalım Erez 30 Mayıs 1990 29 Ağustos 1991
19 Rona Yırcalı 29 Ağustos 1991 9 Mayıs 1992
20 Yalım Erez 29 Mayıs 1992 9 Ocak 1996
21 Fuat Miras 9 Ocak 1996 16 Haziran 2001
22 M. Rifat Hisarcıklıoğlu 16 Haziran 2001

Bağlı kuruluşlar değiştir

Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO) değiştir

 • Adıyaman TSO
 • Afşin TSO
 • Afyon TSO
 • Ağrı TSO
 • Akçakoca TSO
 • Akhisar TSO
 • Aksaray TSO
 • Akşehir TSO
 • Akyazı TSO
 • Alaca TSO
 • Alanya TSO
 • Alaplı TSO
 • Alaşehir TSO
 • Amasya TSO
 • Anamur TSO
 • Antakya TSO
 • Antalya TSO
 • Ardahan TSO
 • Ardeşen TSO
 • Arhavi TSO
 • Artvin TSO
 • Babaeski TSO
 • Bafra TSO
 • Bartın TSO
 • Batman TSO
 • Bayburt TSO
 • Beyşehir TSO
 • Biga TSO
 • Bilecik TSO
 • Bingöl TSO
 • Birecik TSO
 • Bitlis TSO
 • Boğazlıyan TSO
 • Bolu TSO
 • Bolvadin TSO
 • Bor TSO
 • Borçka TSO
 • Boyabat TSO
 • Bozüyük TSO
 • Bucak TSO
 • Bulancak TSO
 • Burdur TSO
 • Bursa TSO
 • Cizre TSO
 • Çanakkale TSO
 • Çankırı TSO
 • Çarşamba TSO
 • Çay TSO
 • Çaycuma TSO
 • Çayeli TSO
 • Çerkezköy TSO
 • Çorlu TSO
 • Çorum TSO
 • Çumra TSO
 • Demirci TSO
 • Devrek TSO
 • Dinar TSO
 • Diyarbakır TSO
 • Doğubayazıt TSO
 • Dörtyol TSO
 • Düzce TSO
 • Edirne TSO
 • Elazığ TSO
 • Elbistan TSO
 • Emirdağ TSO
 • Erbaa TSO
 • Erciş TSO
 • Erdemli TSO
 • Karadeniz Ereğli TSO (Zonguldak)
 • Ereğli TSO (Konya)
 • Erzin TSO
 • Erzincan TSO
 • Erzurum TSO
 • Fatsa TSO
 • Fethiye TSO
 • Gediz TSO
 • Gelibolu TSO
 • Gemlik TSO
 • Gerede TSO
 • Giresun TSO
 • Gördes TSO
 • Gümüşhacıköy TSO
 • Gümüşhane TSO
 • Hakkari TSO
 • Havza TSO
 • Hayrabolu TSO
 • Hopa TSO
 • Iğdır TSO
 • Ilgın TSO
 • Isparta TSO
 • İnebolu TSO
 • İnegöl TSO
 • İskenderun TSO
 • İznik TSO
 • Kadirli TSO
 • Kahramanmaraş TSO
 • Kaman TSO
 • Karabük TSO
 • Karacabey TSO
 • Karahallı TSO
 • Karaman TSO
 • Karapınar TSO (Konya)
 • Kars TSO
 • Kastamonu TSO
 • Kelkit TSO
 • Keşan TSO
 • Kırıkhan TSO
 • Kırıkkale TSO
 • Kırklareli TSO
 • Kırşehir TSO
 • Kızıltepe TSO
 • Kilis TSO
 • Kumluca TSO
 • Kütahya TSO
 • Lüleburgaz TSO
 • Malatya TSO
 • Malkara TSO
 • Manavgat TSO
 • Manisa TSO
 • Mardin TSO
 • Mersin TSO
 • Merzifon TSO
 • Milas TSO
 • Mucur TSO
 • Muğla TSO
 • Mustafakemalpaşa TSO
 • Muş TSO
 • Mut TSO
 • Nevşehir TSO
 • Niğde TSO
 • Niksar TSO
 • Nusaybin TSO
 • Of TSO
 • Oltu TSO
 • Ordu TSO
 • Orhangazi TSO
 • Osmaniye TSO
 • Pasinler TSO
 • Pazar TSO
 • Reyhanlı TSO
 • Rize TSO
 • Safranbolu TSO
 • Sakarya TSO
 • Salihli TSO
 • Samsun TSO
 • Sandıklı TSO
 • Seydişehir TSO
 • Siirt TSO
 • Silifke TSO
 • Simav TSO
 • Sinop TSO
 • Sivas TSO
 • Siverek TSO
 • Soma TSO
 • Sorgun TSO
 • Suluova TSO
 • Sungurlu TSO
 • Şanlıurfa TSO
 • Şefaatli TSO
 • Şırnak TSO
 • Tarsus TSO
 • Taşköprü TSO
 • Tatvan TSO
 • Tavşanlı TSO
 • Tekirdağ TSO
 • Terme TSO
 • Tokat TSO
 • Tosya TSO
 • Trabzon TSO
 • Tunceli TSO
 • Turgutlu TSO
 • Turhal TSO
 • Uşak TSO
 • Uzunköprü TSO
 • Ünye TSO
 • Ürgüp TSO
 • Van TSO
 • Vezirköprü TSO
 • Yalova TSO
 • Yalvaç TSO
 • Yenişehir TSO
 • Yerköy TSO
 • Yozgat TSO
 • Yüksekova TSO
 • Zile TSO
 • Zonguldak TSO

Ticaret Borsaları değiştir

 • Adana Ticaret Borsası
 • Adıyaman Ticaret Borsası
 • Afyon Ticaret Borsası
 • Akhisar Ticaret Borsası
 • Aksaray Ticaret Borsası
 • Akşehir Ticaret Borsası
 • Akyazı Ticaret Borsası
 • Alaca Ticaret Borsası
 • Alaşehir Ticaret Borsası
 • Ankara Ticaret Borsası
 • Antakya Ticaret Borsası
 • Antalya Ticaret Borsası
 • Aydın Ticaret Borsası
 • Babaeski Ticaret Borsası
 • Bafra Ticaret Borsası
 • Balıkesir Ticaret Borsası
 • Bandırma Ticaret Borsası
 • Batman Ticaret Borsası
 • Biga Ticaret Borsası
 • Boğazlıyan Ticaret Borsası
 • Bolvadin Ticaret Borsası
 • Burdur Ticaret Borsası
 • Bursa Ticaret Borsası
 • Ceyhan Ticaret Borsası
 • Cihanbeyli Ticaret Borsası
 • Çanakkale Ticaret Borsası
 • Çankırı Ticaret Borsası
 • Çarşamba Ticaret Borsası
 • Çorlu Ticaret Borsası
 • Çorum Ticaret Borsası
 • Çubuk Ticaret Borsası
 • Denizli Ticaret Borsası
 • Diyarbakır Ticaret Borsası
 • Düzce Ticaret Borsası
 • Edirne Ticaret Borsası
 • Edremit Ticaret Borsası
 • Elazığ Ticaret Borsası
 • Ereğli/Konya Ticaret Borsası
 • Erzincan Ticaret Borsası
 • Erzurum Ticaret Borsası
 • Eskişehir Ticaret Borsası
 • Fatsa Ticaret Borsası
 • Gaziantep Ticaret Borsası
 • Gemlik Ticaret Borsası
 • Giresun Ticaret Borsası
 • Gönen Ticaret Borsası
 • Haymana Ticaret Borsası
 • Hayrabolu Ticaret Borsası
 • Iğdır Ticaret Borsası
 • Ilgın Ticaret Borsası
 • Isparta Ticaret Borsası
 • İpsala Ticaret Borsası
 • İskenderun Ticaret Borsası
 • İstanbul Ticaret Borsası
 • İzmir Ticaret Borsası
 • Kadirli Ticaret Borsası
 • Kahramanmaraş Ticaret Borsası
 • Karacabey Ticaret Borsası
 • Karaman Ticaret Borsası
 • Karapınar/Konya Ticaret Borsası
 • Kars Ticaret Borsası
 • Kastamonu Ticaret Borsası
 • Kayseri Ticaret Borsası
 • Keşan Ticaret Borsası
 • Kırıkkale Ticaret Borsası
 • Kırklareli Ticaret Borsası
 • Kırşehir Ticaret Borsası
 • Kızıltepe Ticaret Borsası
 • Konya Ticaret Borsası
 • Kozan Ticaret Borsası
 • Kumluca Ticaret Borsası
 • Kütahya Ticaret Borsası
 • Lüleburgaz Ticaret Borsası
 • Malatya Ticaret Borsası
 • Malkara Ticaret Borsası
 • Manisa Ticaret Borsası
 • Mersin Ticaret Borsası
 • Muğla Ticaret Borsası
 • Mustafakemalpaşa Ticaret B.
 • Nazilli Ticaret Borsası
 • Nevşehir Ticaret Borsası
 • Niğde Ticaret Borsası
 • Nizip Ticaret Borsası
 • Nusaybin Ticaret Borsası
 • Ordu Ticaret Borsası
 • Osmaniye Ticaret Borsası
 • Ödemiş Ticaret Borsası
 • Polatlı Ticaret Borsası
 • Reyhanlı Ticaret Borsası
 • Rize Ticaret Borsası
 • Sakarya Ticaret Borsası
 • Salihli Ticaret Borsası
 • Samsun Ticaret Borsası
 • Sandıklı Ticaret Borsası
 • Sivas Ticaret Borsası
 • Söke Ticaret Borsası
 • Sungurlu Ticaret Borsası
 • Susurluk Ticaret Borsası
 • Şanlıurfa Ticaret Borsası
 • Tarsus Ticaret Borsası
 • Tekirdağ Ticaret Borsası
 • Terme Ticaret Borsası
 • Tokat Ticaret Borsası
 • Trabzon Ticaret Borsası
 • Turgutlu Ticaret Borsası
 • Uşak Ticaret Borsası
 • Uzunköprü Ticaret Borsası
 • Ünye Ticaret Borsası
 • Van Ticaret Borsası
 • Yenişehir Ticaret Borsası
 • Yerköy Ticaret Borsası
 • Yozgat Ticaret Borsası
 • Zile Ticaret Borsası

Ticaret Odaları değiştir

 • Acıpayam Ticaret Odası
 • Adana Ticaret Odası
 • Aliağa Ticaret Odası
 • Ankara Ticaret Odası
 • Aydın Ticaret Odası
 • Ayvalık Ticaret Odası
 • Babadağ Ticaret Odası
 • Balıkesir Ticaret Odası
 • Bandırma Ticaret Odası
 • Bayındır Ticaret Odası
 • Bergama Ticaret Odası
 • Beypazarı Ticaret Odası
 • Bodrum Ticaret Odası
 • Buldan Ticaret Odası
 • Burhaniye Ticaret Odası
 • Bünyan Ticaret Odası
 • Ceyhan Ticaret Odası
 • Denizli Ticaret Odası
 • Develi Ticaret Odası
 • Didim Ticaret Odası
 • Doğanhisar Ticaret Odası
 • Edremit Ticaret Odası
 • Erdek Ticaret Odası
 • Eskişehir Ticaret Odası
 • Gaziantep Ticaret Odası
 • Gebze Ticaret Odası
 • Gönen Ticaret Odası
 • Haymana Ticaret Odası
 • Islahiye Ticaret Odası
 • İstanbul Ticaret Odası
 • İzmir Ticaret Odası
 • Kayseri Ticaret Odası
 • Kocaeli Ticaret Odası
 • Konya Ticaret Odası
 • Kozan Ticaret Odası
 • Körfez Ticaret Odası
 • Kuşadası Ticaret Odası
 • Marmaris Ticaret Odası
 • Menemen Ticaret Odası
 • Nazilli Ticaret Odası
 • Nizip Ticaret Odası
 • Ödemiş Ticaret Odası
 • Polatlı Ticaret Odası
 • Sarayköy Ticaret Odası
 • Selçuk Ticaret Odası
 • Söke Ticaret Odası
 • Susurluk Ticaret Odası
 • Şereflikoçhisar Ticaret Odası
 • Tavas Ticaret Odası
 • Tire Ticaret Odası
 • Torbalı Ticaret Odası
 • Yahyalı Ticaret Odası

Sanayi Odaları değiştir

 • Balıkesir Sanayi Odası
 • Denizli Sanayi Odası
 • Ege Bölgesi Sanayi Odası
 • Kayseri Sanayi Odası
 • Kocaeli Sanayi Odası
 • Konya Sanayi Odası

Deniz Ticaret Odaları değiştir

 • İMEAK DTO (İstanbul Marmara Ege Akdeniz Karadeniz Deniz Ticaret Odası)
 • Mersin Deniz Ticaret Odası

Kaynakça değiştir

 1. ^ a b "Mevzuat Bilgi Sistemi". www.mevzuat.gov.tr. 6 Ekim 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2021. 
 2. ^ "Ticaret ve Sanayi Odaları". TOBB. 23 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2021. 
 3. ^ "Ticaret Odaları". TOBB. 23 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2021. 
 4. ^ "Sanayi Odaları". TOBB. 23 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2021. 
 5. ^ "Deniz Ticaret Odaları". TOBB. 23 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2021. 
 6. ^ "Ticaret Borsaları". TOBB. 23 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2021. 
 7. ^ "TOBB, Amacı ve Yapısı". TOBB. 23 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2021. 
 8. ^ "TOBB İstanbul Hizmet Binası". TOBB. 23 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2021. 
 9. ^ "Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi". TOBB. 25 Eylül 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2021. 
 10. ^ "Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri". TOBB. 23 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2021. 
 11. ^ "Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri". TOBB. 23 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2021. 
 12. ^ "Fuar İstatistikleri". TOBB. 5 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2021. 
 13. ^ "Haftalık Ekonomi Bülteni". TOBB. 21 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2021. 
 14. ^ "Ekonomik Forum Dergisi". TOBB. 18 Kasım 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2021. 
 15. ^ a b c "TOBB İştirakleri". TOBB. 23 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ekim 2021. 
 16. ^ "TÜRİB". Türkiye Ürün ve İhtisas Borsa A.Ş. 5 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2023. 

Dış bağlantılar değiştir