Türk Yurdu Cemiyeti

Türk Yurdu Cemiyeti 31 Ağustos 1911'de Türk milliyetçiliği etrafında kurulan cemiyet. Türk Derneği (1908) sonrasında kurulmuş bir cemiyettir ve kurucuları arasında Mehmet Emin, Ahmed Hikmet, Ahmet Ağaoğlu, Hüseyinzade Ali, Akçuraoğlu Yusuf ve Akil Muhtar Özden gibi Türkçülük hareketinin ilk isimleri bulunmaktadır. Cemiyetin yayın organı daha sonra Türk Ocakları'nın resmî yayın organı olacak olan Türk Yurdu dergisiydi. Kuruluşu Türk Ocakları ile aynı döneme denk geldiği için cemiyet etkili ve uzun ömürlü olamamış, tüm üyeleri yeni kurulan Türk Ocakları'na geçmiştir. "Türklüğe hizmet etmek ve Türklere faide dokundurmak" olarak" amacını taşıyan dergileri Rusya gibi Türk unsurunun fazla olduğu yerlerde ilgi görmüş ve Çarlık Rusyası tarafından yasaklanmıştı.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Füsün Üstel (2010). İmparatorluktan Ulus Devlete Türk Milliyetçiliği: Türk Ocakları. İstanbul: İletişim Yayınları. s. 42-43. ISBN 9-789754706123.