Türk Ceza Kanunu (1926)

1 Mart 1926 tarih ve 765 sayılı Türkiye Cumhuriyeti kanunu

Türk Ceza Kanunu 1926 yılında, 1889 tarihli İtalyan Zanardelli Yasası esas alınarak hazırlanarak TBMM'de kabul edilen yeni ceza kanunudur.

Türk Ceza Kanunu
Bölgesel kapsam  Türkiye
Kanun numarası 765
Kabul tarihi 1 Mart 1926
Yürürlük tarihi 13 Mart 1926
İlga tarihi 1 Haziran 2005
Durum: Bilinmiyor

Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çeşitli tarihlerde toplam 54 kez değişikliğe uğradı. Bunlardan en önemlisi 1936'daki değişikliktir. Türk Ceza Kanunu'na 141. ve 142. maddelerin eklenmesi bu maddelerin yürürlükten kaldırıldığı 12 Nisan 1991 tarihine değin pek çok aydının hüküm giymesine neden oldu.

Yapılan son değişiklikler ile 5237 sayılı kanun Yeni Türk Ceza Kanunu olarak yürürlüğe girdi. Yeni Ceza Kanunu, Alman ceza doktrininden ve kanunundan esinlendi.

Dış bağlantılarDüzenle