Suveydi Emirliği

1231-1864 yılları arasında var olmuş Kürt emirliği

Suveydi veya Bingöl Emirliği[1] (1231-1864) yılları arasında Bingöl bölgesinde hüküm süren bir Kürt emirliğiydi.[2][3][4]

TarihDeğiştir

Kürt tarihçi Şeref Han Bingöl Emirlerinin Bermekî ailesinden geldiğini ve Abbasi halifesi Harun Reşid'in halifeliğinden beri Bingöl'e hükmettiklerini yazmıştır.[5]

12. yüzyılda Eyyubi Hanedanlığı'nın yıkılmasından sonra Bingöl Emirliği kuruldu ve daha sonra Çapakçur adıyla anıldı[6][7]

1508 yılında Safeviler, Bingöl Emirliğine saldırdı. Bu seferde Emir, Abdal Bey tarafından başarısızlığa uğratıldı ancak Emir kısa süre sonra ölünce, halefi Emirliği koruyamadı ve emirlik Safeviler denetimine geçti. 1514'teki Çaldıran Savaşı'ndan sonra Bingöl Emirleri, Abdal'ın ölümünden sonra Osmanlı İmparatorluğu'na tabi oldu.[8][9]

Emirlik toprakları Genç ve Bingöl olarak bölgelere ayrıldı, Emirlik 1864 yılında Osmanlılar tarafından sona erdirildi. Beyliğin yöneticileri Harput şehrine sürüldü.[10] Emirlik ardından birçok eseri miras olarak bıraktı. Ne yazık ki bu tarihi eserlerin sadece bir kısmı günümüze ulaşmıştır.[11]

KaynakçaDeğiştir

 1. ^ Veli, Yadirgi (3 Ağustos 2017). The Political Economy of the Kurds of Turkey. s. 73. ISBN 9781107181236. 6 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Haziran 2022. 
 2. ^ Kürt ileri gelenleri ve Osmanlı devleti: gelişen kimlikler, rekabet ...S-58. Hakan Özoğlu. 2 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 3. ^ Sebastian, Maisel Kürtler: Yaşam, Kültür ve Toplum Ansiklopedisi. s. 131. 16 Ocak 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 4. ^ Veliâminof-Zerhof, 1, s: 260. 
 5. ^ (1597). Sharafnama . s. 282. ISBN 9786056652011. 
 6. ^ İbn Hallikan, Vefiyatü'l-Ayan ve Ebnau'z-Zaman, Daru's-Sadr, Beyrut 1968, yak. VII s. 20. 
 7. ^ 1550 Liva Tarihli Çapakçur Tahrir Siciline Göre (PDF). 27 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). 
 8. ^ Nazmi Sevgen 'Kürtler III', Belgelerle Türk Tarih Dergisi, sayı 7, 1968, s. 57-. 
 9. ^ Nejat Göyünç, “Diyarbakır Beylerbeyliği'nin İlk İdare Taksimi”, Tarih Dergisi, Mart 1969, s. 23-24. 
 10. ^ "S 32-33". 14 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 11. ^ I. Bingöl sempozyumu-S 201. 16 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi.