Sultanzade

Osmanlı Devleti'nde sultan denen imparatorluk prenseslerinin erkek çocuklarına verilen ad.

Osmanlı protokolünde imparatorluk prensine denk gelen şehzade statüsüne sahip değillerdir, dolayısıyla tahta çıkma hakları yoktur ve tahtta hak iddia eden bir sultanzade de olmamıştır [1]. Eşleri ve çocukları protokolde hiçbir dereceye girmez.

Sultanzade Semiz Mehmet Paşa gibi görevleri icabı paşa unvanını alanlar olduğu gibi, Sultanzade Sabahaddin Beyefendi gibi modern dönemde sultanzadelerin çoğuna beyefendi unvanı verilegelmiştir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Öztuna, Yılmaz, "Devletler ve Hanedanlar" Cilt:2, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara (1996), s.925