Stern

soyadı

Stern, bir İngilizce, Almanca ve Yahudi soyadı, şu anlamlara gelebilir: