Stagnasyon, Gayri safi millî hasıla hızının ortalamadan daha düşük bir hızda büyümesi anlamını taşır. Ekonomide durgunluk belirtir. Enflasyonla birleşmesi sonucu Stagflasyon oluşur.