Stüdyo

ressam ya da fotoğrafçının çalışma yeri

Stüdyo (atölye, işlik), sanatçıların (veya zanaatkarların) çalıştığı mekana veya bir sanatçı ve onun stüdyosunda çalışan asistanlarına denir. Çalışma alanları fotoğraf, sinema, animasyon, radyo, televizyon ve müzik olabilir.

Stüdyo örneği

Etimoloji değiştir

Stüdyo, Latince heves, istek anlamına gelen studere'den türemiştir. Atölye ise stüdyonun Fransızca karşılığı olan atelier sözcüğünden gelmiştir. Türkçede stüdyo daha çok sanat ve tasarım dallarında kullanılırken atölye daha geniş anlamda, sanayi ve zanaatte de kullanılır.

Sanat atölyesi (sanat stüdyosu) değiştir

Başarılı sanatçıların stüdyoları. Burada çalışan asistanlardan da "...'nun atölyesinden" şeklinde bahsedilir.

Atölye değiştir

Bir sanatçı ve mimarın yapıtlarını tasarladığı ve ürettiği yer, stüdyo. / Küçük endüstri üretiminin yapıldığı ve genellikle sanatçıların çalıştığı (Marangozluk, demircilik) imalathane

Prodüksiyon stüdyosu değiştir