Solidus

(Solidi sayfasından yönlendirildi)

Solidus Latince solid (katı, tam, yoğun) Antik Roma orijinli bir altın sikke'dir.[1] İlk defa İmparator I. Konstantin tarafından 309–10 arasında bastırılmış olup, Bizans İmparatorluğu 'nda 10. yüzyıla kadar kullanılmıştır. Bu sikke Roma İmparatorluğu'nun ana altın parası olan aureus'la yer değiştirmiştir.

Julianus solidus, 361.
Avitus tremissis, 1/3 solidus, 456.

Solidus ismi İmparator Diocletian tarafından (284-305) yılları arasında bastırılan ve Constantine'inkilerden farklı olan altın sikke için kullanılmıştır. Sikke teorik bir değerle 1/72 Roman pound'u (yaklaşık 4.5 gram) ölçü alınarak basıldı. Solidi aureus'dan Bizans İmparatorluğu'nda yapılan kalitesiz reprodüksiyonlar hariç daha geniş ve daha ince idi. Solidus'un ağırlığı ve kalitesi üretildiği uzun yıllar boyunca birkaç örnek hariç görece olarak sabit kaldı. Alt değerleri; semissis (yarım-solidi) ve tremissis (üç'te bir-solidi) olarak da üretildi.

Ek bilgi değiştir

İngilizce soldier kelimesi, askerlere maaşlarının solidi olarak ödenmesinden türemiştir.

Dünya paralarına etkisi değiştir

solidus kelimesinin türevleri birçok ülkede para birimi olarak kullanılır;

Fransa değiştir

Fransa'da sou (1715'e kadar sol ya da solt, çoğul sols) bir sikke adıydı. Önce altın ardından 1200'lerde gümüş ve 1700'lerde bakır olarak basılmıştır. sou tournois 12-denier sikke, 1/20 livre tournois (Tournois pound'u) iken sou parisis 15-denier sikke değerindedir. Franda'da onluk sisteme geçişin ardından, sou 5 centime'lik bir sikke oldu (1/20 Fransız Frangı). (1960'ların sonuna kadar, "20 sous" deyimi 1 Frank ve "100 sous" 5 Frank la eş anlamlıydı).

Günümüzde sou argo olarak je n'ai pas un sou, "ben bozuğum" ya da "benim birbirine sürtebileceğim iki tane şilin'im yok" şeklinde para yerine kullanılmakta. Aynı zamanda Kanada cent' i içinde argo olarak kullanılır.

 
1767'da Louis XV için basılan bakır Sou

İtalya değiştir

İtalyan' ca Orta Çağ anlamındaki soldo (çoğul soldi) solidus tan türemiştir.

İspanya değiştir

Yine İspanyolcada Orta Çağ anlamına gelen sueldo (aynı zamanda maaş anlamına gelir) solidus'tan türemiştir. Peru'nun diğer adı olan sol (resmi olarak sol de oro nun asıl anlamı altın solidus) bu isimden türemiştir, çünkü aslında (sol İspanyolca güneştir), (Latince solden), etimolojik olarak bir para değeri olmasına rağmen yanlış anlaşılmıştır.

Birleşik Krallık değiştir

Birleşik Krallık 1971'de onluk sisteme geçene kadar, solidus' tan gelen s. kısaltması 1 Pound Sterling'in 1/20 olan shilling'i ima ederdi. denarii için kullanılan d. (penny), pound işareti £ ve Libra (pound), "£sd" olarak gösterilir. Shilling ve onun kısaltması artık kullanılmasada argoda shilling için, az miktarda para, a few Bob örneğinde olduğu gibi "bob" kullanılmaktadır.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Beard, Mary (2015). SPQR: a history of ancient Rome (1. bas.). New York: 978-0871404237. ISBN 978-0871404237. 

Ayrıca bakınız değiştir