Sindirim, yenilen besinlerin vücut tarafından daha kolay emilebilmesi için küçük parçalara ayrılmasıdır. Küçük parçalara ayrılan maddeler ince bağırsakta kan yoluyla emilir.

Sindirim
Tanımlayıcılar
JSTORdigestion
Microsoft Academic16643866
MeSHD004063

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir