Simuşir, Kuril ada zincirinin ortalarında bulunan insansız bir volkanik adadır. Eskiden Marikan olarak biliniyordu.