Hawaii'nin uydu görüntüsü

Volkanik ada, jeolojide volkanik bir faaliyet sonucunda suyun dibinden yükselen lavlar ile yüzeyde oluşmuş adadır.

Yeryüzündeki en büyük volkanik ada İzlanda olup sırasıyla Hawaii ve Bali adaları takip etmektedir.

Dış bağlantılarDüzenle