Silahsızlanma

Silahsızlanma, II. Dünya Savaşı öncesinden başlayan, ve birçok insanın ölmesine neden olan silahlanma yarışına son verme amacıyla belirli veya tüm silahların azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması olayıdır. Silahsız­lanma genel olarak ikiye ayrılarak incelen­mektedir:

1) Tüm silahları kapsayan ve bü­tün devletlerin katıldığı kapsamlı silahsız­lanma, genel ve tam silahsızlanma

2) Yal­nız belli tip silahları kapsayan ve sınırlı sa­yıda devletlerin katıldığı silahsızlanmaya ise kısmi silahsızlanma denmektedir.