Servet-i Fünûn yazarlarının eserleri listesi

Vikimedya liste maddesi

Bu listede, 1869 yılında Recaizade Mahmut Ekrem önderliğinde kurulmuş olan ve "fenlerin zenginliği" anlamına gelen Servet-i Fünûn dergisi çevresinde eserler veren popüler yazarların en bilindik eserleri verilmiştir.

Dönemin başlıca yazarları: Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin, Halid Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın

Dönemin diğer yazarları: Süleyman Nazif, Hüseyin Suat Yalçın, Hüseyin Siret Özsever, Celal Sahir Erozan, Safveti Ziya, Faik Ali Ozansay, Ali Ekrem Bolayır

Dönemin bağımsız yazarları: Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani adlı romanın ilk kitap kapağı.
Halid Ziya Uşaklıgil tarafından yazılmış Aşk-ı Memnu'nun ilk baskısının iç kapağı (Alem Matbaası-Ahmed İhsan ve Şürekası, Dersaadet, 1316 Kanun-i Sani (1901).
Tevfik Fikret Cenap Şahabettin Halid Ziya Uşaklıgil Mehmet Rauf
Şiir Rübab-ı Şikeste Şiir Tamat Roman Mai ve Siyah Roman Eylül
Rübab'ın Cevabı Elhan-ı Şita Bir Ölünün Defteri Ferda-yı Garam
Haluk'un Defteri Yakazat-ı Leyliye Ferdi ve Şürekası Genç Kız Kalbi
Tarihi Kadim Gezi

yazısı

Hac Yolunda Kırık Hayatlar Karanfil ve Yasemin
Doksan Beş'e Doğru Avrupa Mektupları Aşk-ı Memnu Son Yıldız
Şermin Suriye Mektupları Sefile Öykü Aşıkane
Sis Afak-ı Irak Öykü İzmir Hikâyeleri İntizar
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Tiyatro Yalan Aşka Dair Son Emel
Roman Kuyruklu Yıldız

Altında Bir İzdivaç

Körebe Onu Beklerken Bir Aşkın Tarihi
Gulyabani
Hüseyin Cahit Yalçın
Kadın Pençesi Üç Hikâye
Şıpsevdi Roman Nadide Solgun Demet Aşk Kadını
Cadı Hayal İçinde Anı Kırk Yıl Tiyatro Pençe
Mürebbiye Makale Kavgalarım Saray ve Ötesi Cidal
Tesadüf
Süleyman Nazif
Oyun Kâbus Sansar
Hakk'a Sığındık Şiir Gizli Figanlar Fürüzan Mensur şiir Siyah İnciler
Nimeştinas Batarya ile Ateş Fare
Ahmet Rasim
Sevda Peşinde Malta Geceleri Mensur

şiir

Mensur Şiirler Roman İlk Sevgi
Cehennemlik
Hüseyin Suat Yalçın
Mezardan Sesler Fıkra Gülüp Ağladıklarım
Kesik Baş Tiyatro Ahirette Bir Gün Şehir Mektupları
İffet Kirli Çamaşırlar Anı Gecelerim
Metres
Safveti Ziya
Falaka
Öykü Melek Sanmıştım Roman Salon Köşelerinde Tarih Resimli ve Haritalı

Osmanlı Tarihi

Katil Buse Öykü Kadın Ruhu

Kaynakça değiştir

  1. Servet-i Fünûn Edebiyatı Ve Dönemin Diğer Bağımsız Sanatçıları, Erişim tarihi: 21 Nisan 2016