Serotip

Bakteri ve virüslerin alt tür seviyesindeki birbirinden farklı çeşitlemelerine serovar veya serotip adı verilir. Bu, özellikle epidemiyoloji için önemlidir.[1]

Serotipler ilk defa Rebecca Lancefield tarafından 1933'te yayımlanmış bir makalede adlandırılmışlardır.[2]

Serotiplerın belirlenmesinde virülans faktörleri, gram-negatif bakterilerde lipopolisakkaritler, ekzotoksin varlığı (Ör.: Bordatella pertusis 'in salgıladığı pertussis toksini), plazmitler, fajlar ve aynı türün iki üyesini birbirinden ayırt etmeye yarayan başka özellikler kullanılabilir.[1],[3]

Örneğin salmonellanın 4400'den fazla serotipi vardır: Bunların birkaçı Salmonella enterica Serovar Typhimurium, S. enterica Serovar Typhi ve S. enterica Serovar Dublin olarak adlandırılır.[3]

Koleraya neden olan vibrio cholera'nın 200'den fazla serotipi vardır, bunlar hücresel antijenlere dayalıdır. Bunlardan yalnzca ikisi enterotoksin üretip hastalık yapar: 0:1 ve 0:139.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b E.J. Baron (1996). Classification. In: Barron's Medical Microbiology (Barron S et al, eds.) (4th ed. bas.). Univ of Texas Medical Branch. (via NCBI Bookshelf) ISBN 0-9631172-1-1. 
  2. ^ Lancefield RC (1933). "A SEROLOGICAL DIFFERENTIATION OF HUMAN AND OTHER GROUPS OF HEMOLYTIC STREPTOCOCCI". J Exp Med. 57 (4). ss. 571-95. doi:10.1084/jem.57.4.571. PMC 2132252 $2. PMID 19870148. 4 Ekim 2008 tarihinde kaynağından (abstract) arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ocak 2012. 
  3. ^ a b KJ Ryan, Ray CG (editors) (2004). Sherris Medical Microbiology (4th ed. bas.). McGraw Hill. ISBN 0-8385-8529-9.