Septuaginta

İbrani Kutsal Kitabı'nın koine Grekçe tercümesi; geleneğe göre İskenderiye'de yetmiş bilgin tarafından yapılmıştır
(Septuagint sayfasından yönlendirildi)

Septuaginta,[1] Tanah'ın elde mevcut olan en eski Koini Grekçe çevirisi.[2] 70 anlamına geldiği için LXX şeklinde kısaltılır. Dil analizleri, Tevrat kısmının MÖ 3. yüzyılda, geri kalan kısmın MÖ 2. yüzyılda çevirildiğini göstermektedir.[2] Muhtemelen Yunancanın Lingua franca (ortak iletişim dili) olarak kullanıldığı Mısır'da yaşayan Yahudiler için çevirilmişti.[2] Sonradan ilk Hristiyan kiliseleri tarafından da kullanılmıştır.[3]

Vatikan Kütüphanesi'ndeki Septuaginta'dan bir sütun (Ezra kitabı)

Etimoloji

değiştir

Septuaginta sözcüğü Latincede 70 anlamına gelir. Efsaneye göre çeviriyi İsrailoğulları'nın 12 kabilesinin her birinden altışar kişi (toplamda 72) yapmıştır. Her bir 6 kişilik grup farklı bir odada metnin tamamını çevirmiş, çalışma tamamlanınca 12 çeviri karşılaştırılmıştır. Yine efsaneye göre bu 12 çevirinin hepsi birbirinin tıpatıp aynısıdır.[2]

Septuaginta'daki Tevrat çevirisi ile sonraki dönem Eski Ahit çevirileri arasında kalem ve usul bakımından farklılık vardır.[2]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Kitabımukaddes.com 24 Haziran 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Google kitap
  2. ^ a b c d e "Septuagint (biblical literature)." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc. 18 Mart 2012
  3. ^ "Septuagint." Oxford Dictionary of English 2e, Oxford University Press, 2003.