Seme (anlambilim)


Anlambilimde tanınan en küçük anlam birimi olan Seme, sememin tek bir özelliğini ifade eder. Bu özellikler, sememler arasındaki farklılıklara göre tanımlanır. Terim, 1930'larda Eric Buyssens tarafından tanıtıldı ve 1960'larda Bernard Pottier tarafından geliştirildi. Bu, kelimeleri çok dilli olarak tanımlamayı sağlayan minimal anlam öğeleri belirlenirken ortaya çıkan sonuçtur. Bu anlam öğeleri, bileşen çözümlemesine ve ontolojilerin ilk çalışmasına bir bağlantı sağlar.

Ayrıca bakınızDeğiştir

Konuyla ilgili yayınlarDeğiştir