Ontoloji (bilgi bilimi)

kavramsallaştırmanın tanımlanması

Bilgisayar bilimi ve bilgi biliminde ontoloji, kavramlar, veriler ve varlıklar arasındaki, özelliklerin ve ilişkilerin bir temsilini, resmî ismini ve tanımını içerir.

Her alan içerisinde, karmaşıklığı sınırlamak ve bilgileri (enformasyonu), veri ve bilgi olarak düzenlemek için ontolojiler yaratılır. Farklı alanlarda yeni ontolojiler geliştirildikçe, bu alanlardaki problemlerin çözülmesinin kolaylaşacağı umulmaktadır.

Google, Bilgi Grafiği (Knowledge Graph) girişimini başlattığından beri bilgi grafiği ifadesini genelleştirilmiş bir terim olarak kullanmak için önemli miktarda araştırma yapıldı. Bilgi grafiği terimi için net bir tanım olmamasına rağmen, bazen ontoloji ile eşanlamlı olarak kullanılır. Yaygın bir yorum, bir bilgi grafiğinin, varlıkların birbirine bağlı tanımlarının - gerçek dünya nesneleri, olaylar, durumlar veya soyut kavramlar - bir koleksiyonunu temsil ettiğidir. Ontolojilerin aksine, Google’ın Bilgi Grafiği gibi bilgi grafikleri genellikle daha az resmî anlambilimine sahip büyük hacimli bilgiler içerir. Bazı bağlamlarda, bilgi grafiği terimi, bir grafik olarak gösterilen herhangi bir bilgi tabanına atıfta bulunmak için kullanılır.

Günümüzde dijital veri ve kavramlar ile daha alakalı olan bu tanım aslen varlık felsefesi ile kökten bağlıdır ve felsefe tabanından doğmuştur.[1] Başlıca örneklerden Sosyal Ontoloji[2] veya Sanat Ontolojisi[3] gösterilebilir.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Varlık Felsefesi (PDF). s. 5. 5 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 5 Aralık 2022. 
  2. ^ "Sosyal Ontoloji" (PDF). Abdullah Ünlüsoy. 5 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 5 Aralık 2022. 
  3. ^ Sanat Ontolojisi (PDF). İsmail Tunalı. 1971. 5 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 5 Aralık 2022.