Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülü

Sedat Simavi Fen Bilimleri Ödülü, başlangıçta Sedat Simavi Vakfı, daha sonra ise Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Sedat Simavi Ödülleri'nin bir dalıdır. Ödüllerin başlatıldığı tarih olan 1977 yılından bu yana düzenli olarak verilmektedir.

Kazananlar değiştir

SSÖ YIL KAZANAN AÇIKLAMA
1.Yıl 1977 Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu "Beam-Foil Spektroskopisi ve 1970'ten bu yana bulguların araştırması" ile "Yeni Atomik Yapı Teorisi" isimli çalışmasından dolayı.
2.Yıl 1978 a) Prof. Dr. İ. Muzaffer Canay "Turbo jeneratörlerin Invers Sistem Kayıplarının ve Invers Sistem Direncinin Hesabı" isimli çalışması ile.
b) Doç. Dr. Hilmi Demiray "Diatomik Katı Cisimlerin Yerel Olmayan Sürekli Ortam Teorisi" isimli tezi ile.
3.Yıl 1979 a) Doç. Dr. Tamer Başar "Diferansiyel Oyun Problemleri Denge Çözümleri ve Bilesimsel Nicelik Özelliği".
b) Doç. Dr. Salim Çıracı "Bağ Yörüngemsiler Modeli Teorisinde Yarı İletkenler (111) Yüzeyinin Elektronik Enerji Yapısı".
4.Yıl 1980 Ödül verilmedi.
5.Yıl 1981 a) Prof. Dr. Mithat İdemen "İkinci Tür Legendre Fonksiyonu Çekirdekli Bir İntegral Dönüşüm ve Geometrik Kırınım Teorisindeki Uygulamalar".
b) Prof. Dr. Raşit Tolun "Tinkal Konsantresinden Elektroliz Yöntemi ile Sodyum Hidroksit ve Borik Asil Üretimi".
6.Yıl 1982 a) Doç. Dr. Metin Demiralp "Elektrik Yüklü Parçacıklara Karakteristik Fonksiyon Yönteminin Uygulanmasında Üstel Çarpan Optimizasyonu".
b) Doç. Dr. Yusuf Avcı "Birim Dairede Yalınkat Meromorf Fonksiyonlar".
7.Yıl 1983 Prof. Dr. İbrahim Dibağ "Küresel Lif Demetleri İçin Derece Teorisi".
8.Yıl 1984 a) Doç. Dr. Olgun Güven "Eski Eserlerin Korunmasında Yeni Bir Yöntem: Gama Işınları ile Başlatılan Polimerizasyon".
b) Dr. Can Delale "H - Teoremi ve Tersinir Olmayan Olayların Termodinamiği".
9.Yıl 1985 a) Doç. Dr. Mefharet Kocatepe "Dragilev Uzayları ve Ext-Funktoru Üzerine" adlı çalışmasıyla.
b) Dr. Bülent Özgüler "(H.F.) Değişmez Altuzayların Polinom Modelleri ve Kontrol Problemlerine Uygulanması" adlı çalışmasıyla.
10.Yıl 1986 Doç. Dr. Metin Gürses "Hiç Simetrisi Olmayan Einstein Alan Denklemlerinin Çözülebilirliği" adlı çalışmasıyla.
11.Yıl 1987 a) Doç. Dr. Eyüp Akgün "Silil Enol Eterlere Fonksiyonel Grup Takılması Orto-Metil-Orto-(trimetilsilil) Keten Asetalların Çinko Klorür Yardımı ile Alkoksialkilenmesi" adlı çalışmasıyla.
b) Doç. Dr. Rahmi Güven "N=8 Süperkütleçekimde Kara Delikler" adlı çalışmasıyla.
12.Yıl 1988 a) Prof. Dr. Ali Ülger "İki Banach Cebrinin Projektif Tansör Çarpımının Arens Regülerliği" adlı çalışmasıyla.
b) Doç. Dr. Ali Alpar - Prof. Dr. Hakkı Ögelman "Nötron Yıldızı Salınımı ve Yıldızın İçindeki Üstün Akışkanın Dinamiği" adlı çalışmasıyla.
13.Yıl 1989 a) Prof. Dr. Aydın Aytuna "O (M)'nin Frechet Uzayları Olarak ( ) - ( ) ye İzomorf Olduğu M Stein Katmanları Üzerine" adlı çalışmasıyla.
b) Prof. Dr. Metin Arık - Prof. Dr. Tekin Dereli "Euler Form Eylemleri ve Kozmolojik Sabitin Sıfır Olması" adlı çalışmalarıyla.
14.Yıl 1990 Prof. Dr. Ersan Akyıldız ve Prof. Dr. Yılmaz Akyıldız "Plücker Koordinatlarının Schubert Hesabı ile ilişkisi" adlı çalışmalarıyla.
15.Yıl 1991 Doç. Dr. İvet Bahar ve Prof. Dr. Burak Erman "Polimerlerdeki Yerel Hareketin Dinamik Dönme İzomerik Durum Modeli ile incelenmesi" adlı eserleriyle.
16.Yıl 1992 a) Prof. Dr. Aral Okay "Güney Anadolu Alanya Naplarında Barroviyen Tipte Bir Metamorfik Arazide Yabancı Bir Eklojit/Mavi Şist Dilimi" adlı çalışmasıyla.
b) Prof. Dr. Cihan Saçlıoğlu "Hiperbolik Kaç - Moody Cebirleri için Dynkin Diyagramları" adlı çalışmasıyla.
17.Yıl 1993 Doç. Dr. Ömer Faruk Dayı "İndirgenebilir Bağları Olan Dinamik Sistemlerin Kuantumlanması ve Süperparçacık" adlı çalışmasıyla.
18.Yıl 1994 a) Doç. Dr. Vasfi Eldem "Köşegen Ayrıştırma Probleminin Dinamik Çıkış Geri Beslemesi ve Sabit Ön Denetleyici ile Genel Çözümü" adlı çalışmasıyla.
b) Doç. Dr. Oğuz Okay "Serbest - Radikal Mekanizma ile Polimer Ağyapı Oluşumunun Yeni Bİr Kinetik Modeli" adlı çalışmasıyla.
19.Yıl 1995 a) Doç. Dr. Demir Küpeli "Gerçek Boyutlu n > 6 Olan Belirsiz. Kahler katmanlarının Holomorf ve Anti-Holomorf Kesitsel Eğrileri Üzerine" adlı çalışmasıyla.
b) Prof. Dr. Ersin Yurtsever "Kuantal-Klasik Karışık Dinamik ve Kaotik Davranış" adlı çalışmasıyla.
20.Yıl 1996 a) Doç. Dr. Hüseyin Akçay "Eşit Aralıkla Dağılmayan Frekans Çıktısı Ölçümlerinin Hardy Uzayında Tanımı" adlı eseriyle.
b) Prof. Dr. Hüsnü Ata Erbay - Prof. Dr. Saadet Erbay "Dört-Dalga Etkileşim Denklemleri: Hamilton Formülasyonu Korunum Yasaları ve Hirota Metodu" adlı ortak eseriyle.
21.Yıl 1997 Doç. Dr. Gazanfer Ünal "Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları, Entropi Değişim Hızı ve Dinamik Sistemlerin Simetrileri" adlı eseriyle.
22.Yıl 1998 a) Prof. Dr. Abdullah Verçin "Weyl-Wigner-Groenewold-Moyal Quantum Yönteminin Metaplektik Kovaryansı ve Bu Simetrinin Ötesi" adlı eseriyle.
b) Doç. Dr. Ekmel Özbay "Mikrodalga ile Kızılötesi Frekans Aralığında Katmanlı Folonik Kristaller" adlı eseriyle.
23.Yıl 1999 Prof. Dr. Necdet Coşkun "İmidazolin 3-oksitlerin Aril İzosiyanatlara Regio ve Diastereoseçiçi Katılması" adlı eseriyle.
24.Yıl 2000 a) Doç. Dr. Durmuş Ali Demir "Süpersimetrik Fazların Nötr Higgs Sektörüne Etkileri" adlı eseriyle.
b) Doç. Dr. Osman Teoman Turgut "Sonsuz Boyutlu Bir Disk ve Grassmannyan Üzerinde Klasik Mekanik ve Geometrik Kuantizasyon" adlı eseriyle.
25.Yıl 2001 Doç. Dr. Tuğrul Hakioğlu "Sonlu Boyutlu Schwinger Bazı, Deforme Olmuş Simetriler, Wigner Fonksiyonu ve Kuantum Fazına Cebirsel Bir Yaklaşım" adlı eseriyle.
26.Yıl 2002 Dr. Ali Kaya "Killing Spınör Denklemlerinden Yeni Zar Çözümleri" adlı eseriyle.
27.Yıl 2003 Dr. Nihat Sadık Değer "11 Boyutlu Süperkütleçekimde Uzayımsı Zarların Standart Olmayan Kesişimleri" adlı eseriyle.
28.Yıl 2004 Seçici kurul, yarışmaya başvuran eserler içinde bu yıl yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer bir araştırma eseri olmadığına karar verdi.
Seçici Kurul bu dalda, Yrd. Doç. Dr. [Bayram Tekin]’in “R4 Uzayında İnstantonlar ve R(2,1) Uzayında Minimal Yüzeyler” adlı çalışmasıyla övgüye değer gördü.
29.Yıl 2005 Doç. Dr. Ali Sinan Sertöz “Hangi Tekil K3 Yüzeyleri Bir Enriques Yüzeyini Örter” adlı eseriyle,
Seçici Kurul bu dalda; Yrd. Doç. Dr. Cenap Özel’in “Fredholm Dönüşümleri ve Hilbert Katmanlarının Kobordismi” adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
30.Yıl 2006 Doç. Dr. Burak Özbağcı “Kontakt Ameliyat Şemaları Üzerine Bir Not” adlı çalışmasıyla.
31.Yıl 2007 Prof. Dr. Erdal Panayırcı “Yüksek Mertebeden Doğrusal (Lineer) Olmayan Eleman İçeren Saat Bilgisi Çıkaran Bir Sistemde Oluşan Öz-Gürültü (Self Noise) Analizi” adlı eseriyle,
Seçici Kurul ayrıca, Doç.Dr Hakkı Turgay Kaptanoğlu’nu “Birim Yuvarda Tanımlı Besov Uzayları Üzerine Bergman İzdüşümleri” adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
32.Yıl 2008 Doç. Dr. Muhittin Mungan “Örüntü Eşleştirmesi ve Tek Boyutlu Kafes Gazları” adlı eseriyle.
33.Yıl 2009 Doç. Dr. Barış Coşkunüzer “Hiperbolik 3- Uzaydaki Minimum Alanlı Düzlemler Düzgün Yerleşiktir” adlı eseriyle.
34.Yıl 2010 Prof. Dr. Erdal Arıkan “Kutupsal Kodlama: İkili-Girişli Kanallarda Kapasiteye Erişen Kodlar İnşası İçin Yapıcı Bir Yöntem” adlı eseriyle.
35.Yıl 2011 Doç. Dr. Müfit Sezer “Devirsel P-Grupları İçin Açık Ayrıştıran Değişmezler” adlı eseriyle.
36.Yıl 2012 Yrd. Doç. Dr. Kâzım Büyükboduk “Stark Birimleri ve Tümden Gerçel Sayı Cisimleri İçin Iwasawa’nın Ana Sanıları” adlı makalesiyle.
37.YIl 2013 Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl Yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer bir araştırma eseri olmadığına karar verdi.
Seçici Kurul bu dalda, Doç. Dr. Mehmet Hakan ERKUT’u “Karadeliklerden Yüksek Frekanslı Kuazi-Peryodik Salınımlar Üzerine” adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
38.Yıl 2014 Doç. Dr. Hamza Yeşilyurt “Ramanujan’ın Rogers-Ramanujan Fonksiyonları İçin Vermiş Olduğu Bazı Eşitliklerin Basit İspatları” adlı eseriyle.
Seçici Kurul ayrıca, Doç. Dr. İnanç ADAGİDELİ’yi “Elektron Saçılımının Topolojik Özelliklere Etkisi: Düzensizlik ve Süperörgülerden Majorana Fermiyonları” adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
39.Yıl 2015 Doç. Dr. Zübeyir Çınkır “Polarize Metrik Çizge Değişmezlerinin Ayrık Laplas Matrisi Kullanılarak Hesaplanması” adlı eseriyle.
Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Özgür Barış AKAN’ı “Förster Rezonans Enerji Transferi (FRET) Temelli Nano Moleküler Haberleşme Kanalının Fiziksel Modeli ve Analizi” adlı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
40.YIl 2016 Prof. Dr. Ali Koşar “Mikro kanallarda Çap ve Uzunluğun Yüksek Kütle Akılı Doymamış Akış Kaynama Isı Transferine Etkilerinin Nümerik ve Deneysel Olarak Araştırılması” adlı eseri nedeniyle.
41.Yıl 2017 Doç.Dr. Hâldun Sevinçli “Grup-VA Elementlerinin Altıgen Örgülerinde Kuartik Dispersiyon, Güçlü Tekillik, Manyetik Kararsızlık ve Benzersiz Termoelektrik Özellikler” adlı eseri nedeniyle.
42.Yıl 2018 Prof. Dr. Ahmet Kerim AVCI ““Su-Gazı Değişimi Sürecinin Isı Değiştiricili Mikrokanal Reaktör Düzeninde

Modellenmesi ve Benzetimi” adlı eseri nedeniyle” adlı eseri nedeniyle.

Seçici Kurul ayrıca, Doç. Dr. Cem SEVİK’i “İki Boyutlu Petek Yapıların Örgü Termal Özellikleri Üzerine

Bir Değerlendirme: Grafen, h-BN, h- MoS2 ve h-MoSe2” başlıklı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.

43.Yıl 2019 Prof. Dr. Hakan ÜREY “Artırılmış Gerçeklik İçin 3 Boyutlu Holografik Gözlük” adlı eseri nedeniyle.” adlı eseri nedeniyle.
Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Ekrem AYDINER’i “Kaotik Evren Teorisi” başlıklı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.
44.Yıl 2020 Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler içeresinde bu yıl yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer bir araştırma eseri olmadığına karar verdi.
45.Yıl 2021 Doç.Dr. Alper Uzun “Bakır Nanoparçacıklarının Boyutu ile Mg-Katkılı Seryum Arasındaki Etkileşim Kısmi Hidrojenasyon Performansını ve Kararlılığını Kontrol Eder” adlı eseri nedeniyle.
Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Hasan Şahin’i “Tek Katmanlı GaP ve GaSe'nin va der Waals Tipi Heteroyapılarının Raman ve Optik Özellikleri: Bir İlk Prensip Çalışması” başlıklı eseri nedeniyle övgüye değer gördü.