Schmid

soyadı

Schmid, bir Almanca soyadı, şu anlamlara gelebilir: