Sanat Kurumu Ödülleri

Sanat Kurumu Ödülleri, sanatın gelişmesi ve yaygınlaşmasına aracı olmayı amaç edinen Sanat Kurumu Derneği (eski adıyla Sanat Sevenler Derneği)[1] tarafından aşağıdaki alanlarda verilen ödüllerdir:[2]

  • Tiyatro Ödülleri
  • Plastik Sanatlar Ödülleri
  • Yılın Sanatçısı Ödülü
  • Çocuk Tiyatrosu Ödülleri
  • Sinema Ödülü

Gerek Tiyatro gerekse Plastik Sanatlar alanlarında değerlendirmeler, kurumca hazırlanmış yönetmelikler doğrultusunda, dallarında uzman seçici kurullarca yapılmaktadır. Tiyatro seçici kurulu 7, Plastik Sanatlar seçici kurulu ise 9 üyeden oluşur. Her iki kurulda da kurum başkanı veya sanat kolu başkanı üye olarak bulunurlar.

Tiyatro Ödülleri değiştir

Amaç; ülkemizde gelişen tiyatro sanatını desteklemek, sahne sanatlarının çeşitli alanlarında çalışan sanatçıları teşvik etmektir.

1964-1965 sezonundan itibaren verilmeye başlanan Tiyatro Ödülleri'nin değerlendirme ölçütleri için Ergun Sav tarafından hazırlanan "Tiyatro Ödülleri Yönetmeliği" (eski adı ile "Tiyatro Armağanları Yönetmeliği") 26.09.1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Plastik Sanatlar Ödülleri değiştir

Tiyatro Ödülleri, diğer sanat dallarında verilecek ödüllerin ilki olarak düşünülmüş olmasına karşın, bu ödüllerin konulmasından ancak 19 yıl sonra 1983 yılında "Plastik Sanatlar Ödülleri" oluşturulmuştur.

Plastik Sanatlar ödülleri kapsamında "Yılın Sanatçısı" seçimi olmasına karşın, bundan bağımsız olarak 1984 yılında kurum yönetim kurulu ayrıca "Sanat Kurumu Yılın Sanatçısı Ödülü Yönetmeliği" hazırlamış ve yönetmelik yürürlüğe konulmuştur.

Yılın Sanatçısı Ödülü değiştir

"Yılın Sanatçısı" ödülüne bütün sanat sallarından sanatçılar aday olabilirler ve ayrı bir seçici kurul oluşturulmaz. Ödülün seçici kurulluğunu Sanat Kurumu yönetim kurulu yapar. "Yönetim Kurulu, Sanat Kurumu çalışmaları ve kültür sanat sorunlarını ele alış yaklaşımı çerçevesinde bir seçim yapar" şeklinde bir yönetmelikle yalnızca 1985 yılında bir kez Ruhi Su Yılın Sanatçısı olarak belirlenmiştir. Daha sonra doğru olmayan bu uygulama kaldırılmış ve "Yılın Sanatçısı" ödülü sadece Plastik Sanatlar alanında verilmeye devam etmiştir.

Çocuk Tiyatrosu Ödülleri değiştir

Ayrı bir seçici kurulca değerlendirilen "Çocuk Tiyatrosu Ödülleri" 1986 ile 1989 yılları arasında üç sezon verilmiş, daha sonra bu alandaki etkinliklerin azalması nedeniyle bir daha tekrarlanmamıştır.

Sinema Ödülü değiştir

1992-1993 sezonunda ilk kez sinemaya verdiği emek katkıları nedeniyle sinema tarihi araştırmacı ve arşivcisi Agah Özgüç'e verilmiştir.

Sinema, kapsamı çok geniş bir alan olması ve Ankara'da Ankara Sinema Festivali çerçevesinde ödüller verilmesi nedeniyle sinema ödülleri kaldırılmıştır. Ancak 1994-1995 sezonunda, Türk sinemasına katkılarından dolayı, o yıl hayatını kaybeden değerli sanat ve düşün adamı Onat Kutlar'a "Üstün Hizmet Ödülü" verilmiştir.

Sanat Kurumu zaman zaman, yerleşik ödülleri içinde olmak koşuluyla, "Onur Ödülü", "Üstün Hizmet Ödülü", "Şükran Ödülü" adları altında ödüller de vermiştir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ "C. Senatosu B : 5 2 1 .1 1 .1 9 6 7 0 : 1" (PDF). TBMM. 21 Kasım 1967. 12 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 15 Ekim 2023. 
  2. ^ Geçmişten Günümüze Sanat Kurumu Ödülleri. ss. 9-12.