Sâmirî

Kur'an ve Tevrat'ta bahsedilen bir şahıs
(Samiri sayfasından yönlendirildi)

Samiri, İslam dini'nin kutsal kitabı Kur'an'da ve Yahudilik'in kutsal kitabı Tevrat'ta adı geçen bir şahıs.

Yahudilerin altın buzağıya tapınmaları

Kur'an'da adı 4 ayrı surede geçer fakat hakkında mevcut bir hadis yoktur. Tevrat'ta da bu konuda bazı bilgiler bulunsa da Müslüman din bilimciler tarafından İsrâîliyyât'tan sayıldığı için fazla itibar edilmemiştir.

Kur'an'da adı geçmesine rağmen hakkında detaylı bir bilgi bulunmayan Samiri'nin, olasılıkla Mısır'da doğduğu ve firavunun köleleştirdiği İsrailoğulları'na mensup olduğu söylenebilir. Musa'nın halkını Mısır'dan çıkarmasıyla onun da bu topluluğun içinde bulunduğu ve Kızıldeniz'in bölünmesi olayına şahit olduğu Kur'an ve Tevrat'tan anlaşılmaktadır. Musa peygamberin Tur Çölünde Rab ile görüşmek için kutsal dağa çıkmasıyla birlikte Samiri de Musa'nın kardeşi Harun'a rağmen İsrailoğulları için bir takım mücevherleri eriterek bir buzağı heykeli yapmış ve Mısırlılar'ın Apis'ine benzeyen bu sembole tapmalarını istemiştir. Gerekçe olarak da asıl tanrılarının bu olduğunu peygamberleri Musa'nın bunu unutarak tanrıyı dağa aramaya gittiğini söylemiştir.