Salomon Rafael Kamondo

Kont Salomon Rafael Kamondo (1810, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu - 18 Aralık 1866, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu) Kamondo Ailesinden Osmanlı bankacı ve hayırsever.

Salomon Rafael Kamondo

YaşamıDeğiştir

Ünlü ve zengin Yahudi bankacı Kont Abraham Salomon Kamondo (1781-1873) ve Klara Levi’nın (1791-1866) oğlu olan Kont Salomon Rafael Kamondo, 1810 yılında İstanbul'da doğdu. Geçmişi engizisyon öncesi İspanya'ya ve sonra Venedik, İtalya’ya ve daha sonra da İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu’a dayanan Sefarad Yahudi Kamondo Ailesi’nin ferdiydi. Babası Abraham Salomon Kamondo'nun hem aile geleneğine dönüşen modern bankacılığın kurucularından biri olması, ve diğer aile geleneğine dönüşen hayırseverlik işlerinde de rol alıp yeni ve modern eğitim kurumlarının oluşumunda, önemli şehircilik, mimarlık ve kültür yatırımlarına ötütürü katkılarından dolayı, hem Yahudi cemaati'nin, İstanbul'un ve Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşmesinin öncülerinden biri olmuştur. Ayrıca babasının, İtalyan hayır kuruluşlarına büyük miktarda bağışlarda ve özellikle de İtalya’da demiryollarının kuruluşu ve genişletilmesi için büyük finansmanda bulunduğu için, bunun şerefine, Sardinya ve ilk İtalya kralı II. Victor Emmanuel, kendisine ve ailesine ebediyen taşımak üzere kont unvanı verdi.

Salomon Rafael Kamondo, babasından aile mesleğine dönüşecek olan bankacılığı öğrendi. Abraham Salomon Kamondo ağabeyi İsak Kamondo (1781-1832) ile beraber 1815 yılında kurdukları "Isaac Camondo et Compagnie" (İsak Kamondo ve Şürekası) unvanlı banka kısa zamanda gelişerek Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük ve güvenilir uluslararası finans kuruluşlarından biri oldu. Amcası İsak Kamondo 1832 yılında vebadan ölünce aile bankacılık şirketini ve mali işlerini ve diğer aile geleneğine dönüşen hayırsever işlerini, Salomon Rafael Kamondo babası ile birlikte yürüttü. Ancak amcasının ölümüyle, babası şirketin tek söz sahibi ve yöneticisi olunca, otuz sene boyunca bu yetkiyi kimseyle paylaşmadan işletti.

Şirket bankacılık alanında genişlerken, İstanbul'da ve Osmanlı İmparatorluğu'nda çok sayıda anlaşmalar ve yatırımlar yaptı ve Osmanlı Devleti'nin modernleşme çerçevisnde birçok projenin finansmanını da sağladı. 1853-1856 yılları arasındaki Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin savunma ihtiyaçlarını onların bankası finanse etti. 1860 yılında Banka 12/64 hisse ile "Union Financière" adı verilen bir yerli banka koalisyonuna katıldı. Fakat Salomon Rafael Kamondo şahsen hiçbir zaman bankacılık işine ilgi duymadı ve kısıtlı rolü yüzünden banka işlerini gönülsüzce yürüttü.

Salomon Rafael Kamondo, 1827 yılında Ester Fua (1814-1880) ile evlendi ve iki çocuk sahibi oldu: 1829 ilk oğulları Abraham Behor Kamondo doğdu ve 1830 yılında ise ikinci oğulları Nissim Kamondo doğdu.

Salomon Rafael Kamondo, 1866 yılında 56 yaşında İstanbul'da bir beyin kanaması sonucu öldü ve görkemli bir cenazesi töreniyle gömüldü.

KaynakçaDeğiştir

Dış bağlantılarDeğiştir