Sadyattes

Sadyattes, Mermnad hanedanın üçüncü kralı olan Lidya hükümdarı. Ardis'in oğluydu. Heredot'a göre on iki yıl tahtta kalmıştır. Sadyattes, İyonya deniz kenti olan Miletos'la Alyattes tarafından devam ettirilecek bir savaşa girişti.[1]

Mermnad krallarının ne zaman tahta çıktığı belli değildir. Ancak modern tarihçiler J. B. Bury ve Russell Meiggs, Giges'in MÖ 687 ila 652 yılları arasında hüküm sürdüğünü tahmin ediyor.[2] Heredot'a göre Ardis 49 yıl krallık yaptığını göz önünde bulundurursak Sadyattes'in MÖ 603 gibi tahta çıktığını söyleyebiliriz.[1]

KaynakçaDüzenle