Sabit

matematiksel kavramı: değiştirilemeyecek bir değer

Matematik'te, sabit, sıfat olarak ya da isim olarak kullanılabilir. Sıfat olarak sabit, bir değerin değişmediğini ifade eder. İsim olarak sabit, değişmez şekilde tanımlanmış bir sayı ya da matematiksel nesnedir. Sabit terimi hem matematiksel sabitler için hem de fiziksel sabitler için kullanılabilir.

Matematikte genel olarak c (İngilizceconstant) ya da diğer küçük harflerle gösterilir.

Örneğin, sıkça kullanılan karesel denklemindeki a, b, c birer sabit sayıdır. Sabit olmayan x nesnesi ise bir değişkeni ifade eder.