Sağlıkevi

Kırsal bölgelerde coğrafya ve yol durumu göz önüne alınarak iki - üç bin nüfus için bir sağlık evi yapılmıştır. Sağlık evleri, sağlık ocağına bağlı olarak çok yönlü hizmet gören kuruluşlardır.

Sağlık Evlerinin AmacıDüzenle

Sağlık evlerinde personel olarak yalnızca ebe ya da ebe hemşire görevledir; başka personel bulunmaz. Sağlık evlerinde yerine getirilen başlıca görevler şunlardır:
  • Anne, çocuk sağlığı hizmetleri
  • Sıtma eradikasyon hizmetleri
  • Hasta takibi ve eğitimi
  • Aile planlaması hizmetleri
  • Çevrenin düzenlenmesi ve korunması
  • Sağlık eğitimi hizmetleri
  • İlk yardım ve acil tedavi hizmetleri
  • Sosyal yardım hizmetleri verilmektedir.

KaynakçaDüzenle

Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.