Sınıflama

nesneleri sınıflar halinde düzenleme sistemi

Sınıflama ((Osm. tasnif, İng. ve Fr. classification, Alm. Klassifikation)),varlıkları benzer özelliklerine göre birbirinden ayırmak ve sistematik bir şekilde hazırlanmış,düzenlenmiş ve nitelikleri belirlenmiş gruplara(kümelere) atama,dahil etme işlemidir.Aynı grupta yer alan varlıklar benzer özelliklere sahiptir.Sınıflama her bir varlık için sistemli ve düzenli bir atama işlemi gerektirir.Önce oluşturulacak sınıfın özellikleri belirlenir sonra[1] içine o grubun niteliklerini taşıyan varlıklar atanır. Atama işlemi grubun niteliklerine ve grubun oluşturulma amacına bağlıdır.Bu nedenle sınıflamanın ne amaçla yapıldığı büyük önem taşır.

İki tip sınıflama vardır: Doğal sınıflama ve yapay sınıflama. Doğal sınıflama, şeyleri doğal niteliklerine göre, yapay sınıflama ise, isteğe ya da öngürüye göre sınıflara ayırmaktır.

Sııflamada amaç;

 • Aranan ve ihtiyaç duyulan nesnelerin yerlerini kolayca saptamak
 • Nesnelere kısa sürede zaman kaybetmeden ulaşmak
 • Düzensizlik ve kargaşayı önlemek
 • Bir konuda daha kapsamlı bakış açısına sahip olmak
 • Anlamayı ve kavramayı kolaylaştırmak

Sınıflama, şu anlamlarda da kullanılır:

Matematikte Sınıflama

Medyada Sınıflama

Bilimde Sınıflama

 • Kimyasal sınıflama - Element ve bileşikleri belirli kimyasal işlev ya da yapısal özelliklerine göre sınıflama.
 • Taksonomik sınıflama (Taxonomic classification) - Biyolojide organizmaları ortak karakteristiklerine göre gruplayarak adlandırma.
 • Organizmaların biyolojik sınıflaması - Organizmaları tür, cins, çeşit gibi grup ve kategorilere ayırma yöntemi.
 • Tıbbi sınıflama (Medical classification) - Tıbbi tanım ve prosüdürlere evrensel tıbbi kod numaraları vererek sınıflama.

KaynakçaDüzenle

 • Buchanan,B.(1979).Theory of Library Classification.
 • Batley,S.(2005).Classification in Theory and Practice.United Kingdom:Chandos Publishing.
 • Hunter,E.J.(1988).Classification Made Simple.England:Gower.
 • Herdman,M.M.(1947).Classification:An Introductory Manual.Chicago:American Library Association.
 • Jacob,E.K.(t.y.). Classification and Categorization:A Difference that Makes a Difference.Erişim:12.12.2013,http://citeseerx.ist.psu.edu/5 Mart 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

 1. ^ Buchanan, B (1979).  Eksik ya da boş |başlık= (yardım)