Sınıf işbirliği

Sınıf işbirliği, toplumun sosyal sınıflar hiyerarşisine bölünmesinin medeniyetin olumlu ve temel bir yönü olduğu inancına dayanan bir sosyal organizasyon ilkesidir.

Faşist destek değiştir

Sınıf işbirliği, faşizmin sosyal mimarisinin temel direklerinden biridir. Benito Mussolini'nin sözleriyle, faşizm "insanlar arasındaki onarılamaz, verimli ve yararlı eşitsizliği onaylar".[1] Bu öncül göz önüne alındığında, faşistler, sosyal hiyerarşinin korunmasının tüm sınıfların çıkarına olduğu ve bu nedenle tüm sınıfların onun savunmasında işbirliği yapması gerektiği sonucuna varırlar. Hem alt hem de üst sınıflar rollerini kabul etmeli ve görevlerini yerine getirmelidir.

Faşist düşüncede sınıf işbirliği ilkesi aşırı milliyetçilikle birleştirilir. Ulusun istikrarı ve refahı, sınıflar arasındaki işbirliğinin nihai amacı olarak görülüyordu.

Komünist muhalefet değiştir

Komünistler sınıf işbirliğine ideolojik ve temel olarak karşıdırlar, sınıf mücadelesini savunurlar ve genel olarak sınıfsız bir toplumdan yanadırlar.

Sınıf mücadelesi doktrini alt sınıfları eşitlik sağlamak amacıyla egemen sınıfı ve mevcut toplumsal düzeni devirmeye teşvik ederken, sınıf işbirliği doktrini onları eşitsizliği doğal durumun bir parçası olarak kabul etmeye ve toplumsal düzeni korumaya teşvik eder. Ayrıca, toplumdaki sınıf düşmanlığını tek başına devletin uzlaştırdığını ve komünizme yol açan çekişmenin ehlileştirileceğini düşünmektedirler.

Bazı Marksistler, sınıf işbirliğini, sınıf mücadelesi izlemeyen işçi sınıfı örgütlerini betimleyen aşağılayıcı bir terim olarak kullanırlar. Bu anlamda terim, işbirlikçiliğin çağrışımlarını yansıtır. Aynı zamanda, komünistler sınıflar arasındaki tüm ittifakları zorunlu olarak reddetmezler. Bazı komünistler, köylü nüfusun yoğun olduğu bir ülkede komünizme geçişin, burjuva sınıfına karşı birleşen iki sınıf, yani köylülük ve proletarya arasındaki ittifakla sağlanabileceğini iddia ederler.[2] Mao Zedong'un Yeni Demokrasi kavramı, "köylülük, proletarya, küçük burjuvazi ve burjuvaziden ulusal ve yurtsever unsurların sosyalist bir toplumun inşası için topluca faaliyet göstermesi" çağrısında bulunuyor.

Diğerleri değiştir

Modern sosyal demokrasi (Üçüncü Yol) ve tek millet muhafazakârlığı (Tory) da sınıf işbirliğini savunur.[3]

Kaynakça değiştir

  1. ^ "The Doctrine of Fascism". Enciclopedia Italiana. Roma: Istituto Giovanni Treccani. 1932. 
  2. ^ V. I. Lenin (23 Ocak 1923). "How We Should Reorganise the Workers' and Peasants' Inspection". 27 Ağustos 1999 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  3. ^ R. J. Barry Jones, (Ed.) (2002). Routledge Encyclopedia of International Political Economy. Routledge.