Aşırı milliyetçilik

İdeoloji

Aşırı milliyetçilik, "bir devletin veya diğerlerinin üzerindeki insanların çıkarlarını teşvik eden köktenci milliyetçilik" ya da "kişinin kendi ulusuna aşırı bağlılığı"dır.

Aşırı milliyetçi bazı partilerDeğiştir