Sıfır devletli çözüm

Sıfır devletli çözüm, İsrail-Filistin çatışması bağlamında yapılan bir öneridir. Öneriye göre, tek bir Filistinli kimliği yok. Bu yüzden Batı Şeria'dakiler Ürdün'e entegre olmalıyken Gazze, Mısır'a katılmalı. Dolayısıyla İsrail'in onları asimile etmesi için bir gerekçe kalmayacak. Zaten Altı Gün Savaşı'ndan önce bu devletlerin parçasıydılar. Bu öneri, üç devletli çözüm önerisine oldukça benzemektedir.

Benzer bir öneri anarşist perspektiften sunulmuştur. Buna göre, iki devletli çözüm makul ve dahi mümkün değildir. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yarım milyon İsraillinin yerlerinden edilmesinin imkanı yok. Sınırları belli olmayan Filistin Devleti'nin de ömrü uzun olmayacaktır. Bu, tek devletli çözüme daha çok benzer.