Filistinliler

Levant'ta bir etnonasyonel grup
"Filistinliler" sözcüğü bu sayfaya yönlendirilmiştir. Antik Filistin kavmi için Antik Filistinliler maddesine bakınız.

Filistinliler, Filistin bölgesi kökenli Arap halk. Dünya genelinde yaklaşık 12 milyon Filistinli Arap vardır ve bunlardan sadece yarısına yakını herhangi bir devletin vatandaşlığına sahiptir.

Ramallah'ta yaşayan Filistinli bir ailenin 1900 ila 1910 yılları arasında çekilen fotoğrafı
Filistin dışında yaşayan Filistinlilerin sayısı

Dağılım değiştir

Filistinliler, başlıca Filistin'deki kendi kontrollerindeki bölgelerde, İsrail'de ve başta Ürdün olmak üzere civar Arap ülkelerinde yaşarlar. Orta Doğu dışındaki en büyük Filistinli nüfusu yaklaşık yarım milyon kişi ile Şili'dedir. İsrail nüfusunun %16'sını Müslüman, %2'sini Hristiyan Filistinliler oluşturur.[1]

Din değiştir

Filistinlilerin çoğunluğu Sünni Müslüman'dır. Ayrıca önemli miktarda Hristiyan bir azınlık vardır. Hristiyan Filistinlilerin çoğu Filistin dışındaki bölgelerde yaşarlar.

Dil değiştir

Filistinlilerin çoğu Arapçanın Filistince'sini kullanırlar. İsrail vatandaşı olan Filistinlilerin çoğu İbranice ve Arapça olmak üzere iki anadile sahiptir.

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ "Palestine."Encyclopædia Britannica. Encyclopaedia Britannica Ultimate Reference Suite. Chicago: Encyclopædia Britannica, 2010.

Dış bağlantılar değiştir