Sürü

Sürü, insanların bakımı altında yaşayan küçükbaş veya büyükbaş hayvan grubu, doğada birlikte yaşayan yabani hayvan topluluğu veya birlikte göç eden kuş, balık vb. hayvanların oluşturduğu topluluk anlamlarında kullanılır.

Koyun sürüsü

TanımDüzenle

Sürü, vahşi veya evcil aynı türden hayvanların oluşturduğu sosyal bir gruptur. Bununla bağlantılı kolektif hayvan davranış biçimine sürü kavramıyla atıfta bulunulur.

Sürü terimi genellikle memeliler ve özellikle de klasik olarak bu davranışı sergileyen otlayan toynaklı hayvanlar için kullanılır. Diğer türlerdeki benzer gruplamalar için de bu terim kullanılabilir.

KaynakçaDüzenle

  • Krause, J., & Ruxton, G. D. (2002). Living in groups. Oxford: Oxford University Press. (İngilizce)