Süleyman Paşa (kaptan-ı derya)

Süleyman Paşa (ö. 1741) Osmanlı denizcisi. I. Mahmud saltanatında 1737 - 1740 döneminde kaptan-ı derya görevi yapmıştır.[1]

Tersaneden yetişen kalyon kaptanı ve derya beylerindendir. 1737'de "mirimiran" rütbesiyle kaptan-ı derya görevine getirilmiştir. 1740'ta bu görevden azledilmiştir. Deniz işlerini bildiği özel olarak belirtilmiştir.[1]

Şubat 1741'de ölmüştür. Oğlu Mustafa Paşa'dır.[1]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ a b c Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.III s.80 [1]
Askerî görevi
Önce gelen:
Canım Hoca Mehmed Paşa
Kaptan-ı Derya
1737 - 1740
Sonra gelen:
Elçi İmrahor Mustafa Paşa