Sühreverdilik

(Sühreverdiyye sayfasından yönlendirildi)

Sühreverdilik, (Arapça: سهروردية‎ Sühreverdiyye) bir Sufi tarikatı, İranlı bir Sufi piri Diyaüddin Ebu'n-Necib Es-Sühreverdi (1097 – 1168) tarafından kurulmuştur.

Sühreverdiliğin Bağdad kolunu kuran Bahaüddin Zekeriya'nın Pakistan, Multan'da bulunan türbesi

O, İmam-ı Gazali'nin bir mürididir.[1] Onun erkek kardeşi olan Ebû Hâmid Gazzâli. (ö. Hicri 545.) El-Nizamiyye Bağdat İslam Üniversitesi'nde Şafii fıkıh öğretmenliği yapmıştır. Kitab Adab El-Muridin ismindeki kitabı yazmıştır.

Diyaüddin Ebu'n-Necib Es-Sühreverdi'nin amcasının oğlu Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî Sühreverdilik tarikatını genişletmiştir. Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî (1144 - 1234) ve onun bilgin Sufi tezi 'Avarif el-Ma'ârif'dir.

Sühreverdilik değiştir

 1. Muhammed
 2. Ali bin Ebu Talib
 3. Üveys Bin Amir-i Kareni
 4. Musa bin Yezid Raî
 5. İbrahim bin Edhem
 6. Şakîk Belhî
 7. Ebû Amr el-İstahurî
 8. Ebu Cafer el-Haddad
 9. Cüneyd Bağdadî
 10. Mimşâd Dîneverî
 11. Ahmed Dîneverî
 12. Muhammed el- Bekrî
 13. Kadı Vecihüddîn
 14. Ebû Hâmid Gazzâli
 15. Ebu’n-Necib Sühreverdî
 16. Şihâbeddîn Ebû Hafs Ömer es-Sühreverdî

Dış bağlantılar değiştir

Notlar değiştir

 1. ^ Bir tarikât şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse. Güncel Türkçe Sözlük