Rule, Britannia!

James Thomson'ın "Rule, Britannia"'nın yazılmasıyla birlikte ve Thomas Arne tarafından 1740'ta müzik alanına kazandırılan bir İngiliz yurtsever şarkısıdır. Kraliyet Donanması ile kuvvetli bir şekilde bağı vardır. Britanya Ordusu da kullanır.

1.Sayfa pdf.
2.sayfa